Stort intresse för Global Learning Day

Från jobbskuggning i Italien till lektioner på Kungsholmen i Stockholm – ämnet internationalisering lockar. Idag möttes kollegor från flera av AcadeMedias verksamheter för att lära av varandra och tillsammans utveckla arbetet med internationalisering.

Pernilla Öhberg är internationell koordinator och APL-strateg på NTI Gymnasiet Sverige och en av organisatörerna bakom evenemanget som ska hållas varje år.

– Under Global Learning Day ska vi informera, inspirera och innovera tillsammans, säger hon.

Virtuell APL i Sydafrika

AcadeMedia ger både elever och medarbetare möjligheter till studier, praktik och olika former av samarbeten utomlands.

På dagens webbsända seminarium om internationalisering möttes över 100 medarbetare inom AcadeMedias gymnasie- och vuxenutbildningar. Syftet var att dela erfarenheter om att organisera för internationalisering. På programmet stod praktiska exempel på hur elevurval till arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands kan ske, virtuell APL i Sydafrika och jobbskuggning i Italien och mycket annat. Deltagarna fick bland annat möta Erica Nordmark, lärare på Praktiska Linköping som “jobbskuggat” lärarkollegor i Vicenza i Italien och gav sin bild av likheter och skillnader i den svenska och italienska undervisningen.

Fokus låg dock inte bara på utlandserfarenheter utan även hur man i sin verksamhet kan arbeta med internationalisering i sin undervisning. Carolin Lysell, rektor på Klara teoretiska gymnasium Norra i Stockholm berättade om deras arbete med att löpande lyfta de många aktiviteter som varje år pågår kring FN:s globala mål. Bland aktiviteterna finns tre som särskilt lyfts, FN-dagen, internationella dagen för mänskliga rättigheter och internationella kvinnodagen.

Ett viktigt verktyg för att mötas och kommunicera digitalt lyftes också. Karolina Bruun, internationaliseringsansvarig på Drottning Blanka i Trollhättan berättade om deras användning av eTwinning, ett verktyg för att nätverka, engagera och förbereda eleverna för sitt internationella utbyte. För Karolina Bruun och hennes kollegor blev eTwinning en naturlig del av den dagliga undervisningsverksamheten. Sist men inte minst presenterades några av AcadeMedias samarbetspartners internationellt och deltagarna fick en inblick i hur det konkret går till på en utlands-APL eller internationell jobbskuggning.

Kroka arm på den europeiska arena

Pernilla Öhberg hoppas på att flera inom AcadeMedia upptäcker Global Learning Day och på sikt att också andra utanför företag upptäcker konceptet.

– Jag hoppas på att fler vill kroka arm på den europeiska arena för att kunna erbjuda riktigt spännande möjligheter till lärande för elever och personal. Vi har tankar kring att i framtiden öppna upp eventet även för externa gäster då det saknas en mötesplats för detta i Sverige, säger hon.

Inom kort kommer här en länk till seminariet för den som vill se det i efterhand.

Läs mer om AcadeMedias arbete med internationalisering