I höst startar Klara Teoretiska i Västerås

I höst startar Klara Teoretiska Gymnasium på Ingenjör Bååths gata i centrala Västerås. Klara finns sedan tidigare på sju orter runt om i Sverige och erbjuder de mest sökta programmen ekonomi, natur- och samhällsvetenskap.

Ingrid Ivarson blir rektor för nya Klara Västerås. Hon har med sig 15 års erfarenhet som skolledare inom grundskolor i Västerås och i Hallstahammar.

– Västerås är en expansiv stad som satsar på utbildning och innovation. Jag ser fram emot att få starta en gymnasieskola som har hållbar utveckling med ett socialt och globalt engagemang som profil. Skolan kommer att att ha utbildningar som ligger rätt i tiden och som efterfrågas av många unga, säger Ingrid Ivarson.

Klara Västerås kommer att erbjuda följande program och inriktningar:

  • Ekonomi – inriktning ekonomi eller juridik
  • Naturvetenskap – inriktning naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle
  • Samhällsvetenskap – inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap

Skolorna inom Klara Teoretiska har en undervisning som genomsyras av FN:s globala mål för hållbar utveckling. En välplanerad och genomtänkt undervisning ska ge eleverna den bästa förberedelsen för vidare studier. Visionen är att ge eleverna verktygen för att kunna bidra till en bättre och mer hållbar värld. Det sker bland annat genom projekt kopplade till tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och klimatmässig. Klara Västerås kommer också att satsa på strategiska samarbeten med universitet och på internationella utbyten för skolans elever och lärare.

Etableringen av gymnasieskolan i Västerås skapar också nya arbetstillfällen för lärare i regionen.

– Detta är en spännande möjlighet för samhällsengagerade lärare som vill vara med och bygga upp en skola från grunden. Klara Västerås ska vara skolan för elever med höga ambitioner och siktet inställt på fortsatta högre studier, säger Pernilla Engqvist Widegren, skolchef för KLARA Teoretiska Gymnasium.

Fakta: Om Klara Västerås

Klara Teoretiska startar i augusti 2021 på Ingenjör Bååths gata 47 i Västerås. Klara finns sedan tidigare med elva skolor på orterna Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Sollentuna, Stockholm och Sundsvall.