AcadeMedias yrkeshögskolor startar nya korta utbildningar

AcadeMedias yrkeshögskolor får 1753 nya utbildningsplatser till korta yrkeshögskoleutbildningar. Det stod klart när Myndigheten för yrkeshögskolan lämnade besked om vilka utbildningar som får klartecken att starta. I årets ansökningsomgång har utbildningar inom digitalisering prioriterats.

Dagens besked visar att intresset för att bedriva utbildningar inom yrkeshögskola är mycket stort. Totalt mottog Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 667 ansökningarna, varav 109 beviljats. Av dessa har 17 tilldelats AcadeMedias yrkeshögskolor.

– Dagens besked är mycket glädjande. Vi har lyckats designa utbildningar som fångar företagens kompetensbehov. Arbetsmarknaden förändras snabbt och många behöver förnya sina kunskaper för att behålla jobbet eller ta nästa steg i karriären. Genom korta yrkeshögskoleutbildningar underlättar vi det livslånga lärandet som dagens komplexa arbetsmarknad kräver, säger Per Häggman, utbildningsdirektör på AcadeMedia YH.

Vid detta ansökningstillfälle har MYH prioriterat utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. 40 procent av de beviljade utbildningarna finns inom digitalisering. AcadeMedias yrkeshögskolor kommer exempelvis att erbjuda utbildningar i att leda digital transformation, cybersäkerhet i industrin, digital projektledning för spelutveckling. Exempel på andra nyheter är utbildningar inom vårdområdet, så som psykisk ohälsa och sucidprevention samt våld i nära relationer.

Lista över de korta yrkeshögskoleutbildningar som beviljats för AcadeMedias yrkeshögskolor i ansökningsomgången 2021

Fakta

Om ansökningsomgången för korta YH 2021
MYH mottog 667 ansökningar varav 109 beviljades. Sett till antal utbildningsplatser så rör det sig om 9024 platser, fördelat på 2 938 platser för 2021 och 6 086 för 2022. AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats17 utbildningar, vilket motsvarar 1753 platser, 543 för 2021 och 1210 för 2022. Besluten i denna ansökan omfattar perioden från beslutsdatum 2021 till och med 30 juni 2023.

Om korta YH
Korta yrkeshögskoleutbildningar introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarnas längd varierar från en vecka till sex månader. De flesta omfattar sex veckor.

Om AcadeMedias yrkeshögskolor
AcadeMedias utbildningar inom yrkeshögskolan drivs av Hermods, Movant, KompetensUtvecklingsInstitutet, Teknikhögskolan, Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, EC Utbildning, Sälj & Marknadshögskolan, The Game Assembly och KYH.

 

#AcadeMedias yrkeshögskolor #Per Häggman #Yrkeshögskola