Från nedläggningshot till succé

Från 58 förstahandssökande för tre år sedan till 370 i år. Det borde inte vara möjligt. Medarbetarna på Drottning Blankas gymnasieskola i Gårda i Göteborg har dock klarat just det tillsammans med rektor Marcus Berglund som började jobba på skolan den 1 juli 2020. Nyckelorden har varit samarbete och stolthet. Examensgraden på skolan har samtidigt ökat från 64 till 98,5 procent.

För tre år sedan var läget så illa för skolan, som då hette Plusgymnasiet, att stängning var en överhängande risk. Motgångarna var många. Skolan förlorade sina lokaler eftersom fastighetsägaren ville ta över dem själv, de nya lokalerna borde aldrig ha hyrts, än mindre flyttats in i.  Kvalitetsmätningar och måluppfyllelse pekade nedåt och knappt någon trodde på en vändning. Utom den tillträdande skolchefen Jens Levin.

– Jag blev i princip utskrattad när jag presenterade planerna för skolan. Vi började med att fatta ett antal viktiga beslut, där det viktigaste nog var att införa en profil till på samhällsprogrammet, kriminologi. Vi rekryterade också under resans gång en ny rektor som visste förutsättningarna och förväntningarna, säger Jens Levin.

Marcus Berglund, som den nye rektorn heter, arbetade tidigare på Drottning Blankas gymnasieskola i Blåsut i Södra Stockholm. Han trivdes, men ville av privata skäl flytta till Göteborg. Flyttlasset gick sommaren 2020.

Det riktiga havet lockar

– Jag och min fru hade bott i Stockholm länge, jag är norrlänning, hon är från Göteborg och har familj där. Vi tyckte helt enkelt det var dags att flytta dit. Och så längtade jag till havet. Det riktiga havet alltså, säger Marcus Berglund.

– När frågan kom om jag ville börja på Gårda funderade jag en del, den första tanken var att det här kommer att kräva väldigt mycket av både mig och medarbetarna. Den andra tanken var att om vi lyckas med detta, har vi gjort något riktigt bra. Den tanken vann.

Antalet elever för ett år sedan var cirka 200. I höst är de drygt 500. Många av dem studerar just kriminologi, man planerar nu för fyra parallellklasser på samhällsprogrammet med den profilen.

Vilka program och inriktningar skolan har är viktigt. Klart viktigare är dock hur väl eleverna lyckas med sina studier. Där är lärarkollegiet helt avgörande.

– Vi är i stort sett samma grupp medarbetare nu som när jag kom, men vi jobbar på ett helt annat sätt. Då var man organiserade som om man hade 600, inte 200, elever. Alla jobbade var för sig, inte som en grupp, säger Marcus Berglund.

Mentor på heltid

– Nu jobbar vi tillsammans på ett helt annat sätt. Elevhälsa, mentorer och undervisande lärare behöver prata med varandra varje dag och ha ett formellt samarbete. Det händer någonting där som är bra för eleverna.

En skillnad från tidigare är att skolan nu har heltidsanställda mentorer. De undervisande lärarna fokuserar på just undervisning, elevhälsan på sitt uppdrag – mentorerna är med Marcus Berglunds ord ett slags smörjmedel mellan elevhälsan och lärarna.

– De har den överblick så många elever behöver men som varken elevhälsan eller undervisande lärare kan ha. Mentorerna arbetar med motiverande samtal, de följer upp närvaro, de är helt enkelt samordnare av elevernas skolgång.

När Marcus Berglund började på Drottning Blanka i Gårda mötte han en grupp medarbetare som delvis tappat självförtroendet. De många motgångarna, som handlade om allt från lokaler till chefsbyten, gjorde att antalet elever sjönk i flera år i rad – då är det svårt att hålla modet uppe.

– Medarbetarna här är väldigt duktiga och det har varit viktig att bygga kring det. När de började jobba ihop så vände det snabbt och då var det viktigt att knyta elevens framgång till sin egen framgång. Då ökar självförtroendet, och det är precis det som behövs för att en vändning ska vara möjlig.

98,5 procent tar examen

Vändningen har också inneburit att fler elever når målen. För tre år sedan tog 64,4 procent av eleverna examen. I år är det 98,5% som lyckas.

Lokalerna man huserar i nu är bra, men håller på att bli för små. I höst kommer drygt 500 elever att vara på plats när skolan startar i augusti. För att de ska få plats byggs skolan nu ut från 2300 kvadratmeter till 3500. Året därpå är planen att 750 elever ska gå på skolan. Det är en mycket snabb ökning men ingen skrattar längre åt skolchef Jens Levins planer för skolans framtid.

– Skolans utveckling är långt över våra förväntningar. Den har växt snabbare än vi hoppats på, och blivit större än vi kunnat drömma om. Samtidigt som man ökat kvaliteten, ökat nöjdheten och därmed ökat intresset för skolan, säger Jens Levin.

#Drottning Blanka