”Jag älskar att se människor växa med ansvar”

På Rytmus Stockholm pekar samtliga kurvor åt rätt håll. Elevnöjdheten är mycket hög, medarbetarenkäten har visat en ökning nio år i rad och nästan alla elever som går på skolan klarar sin gymnasieexamen. En viktig nyckel till det är ledarskapet på skolan.

Lars Ljungman som är rektor på skolan lyfter fram två områden för sitt framgångsrika sätt att leda – medvetet delegerat ledarskap, där den som är bäst anpassad för uppgiften får ansvaret, och mellanmänskliga möten.

– Det är vanligt att rektorer tror att de ska klara allt själva. Jag skulle säga att det är en omöjlig uppgift idag. Som rektor måste du hitta en väg för att överleva och klara av ditt uppdrag. Jag har en obändig tro på att ensam inte är stark. Rektorer går ofta fel i detta och vill ha kontroll på varenda detalj vilket leder till att många bränner ut sig, säger Lars Ljungman.

Som rektor har man många att förhålla sig till – elever, vårdnadshavare, chefer, politiker och de egna medarbetarna. Det skapar ett svårnavigerat landskap med ett korsdrag av intressenter. Under sina 20 år som rektor har Lars Ljungman lärt sig att det bästa sättet att klara uppgiften är att delegera ansvaret.

Nöjda medarbetare gör skolan bättre

– För mig har det handlat om att medvetet delegera till personen som är bäst lämpad att göra uppgiften. Den personen kommer växa med ansvaret, göra jobbet bättre än vad jag hade kunnat och bli en mer nöjd medarbetare. Vilket får som följd att vi blir bättre som skola. Dessutom kan jag då fokusera på det jag är bäst på, säger Lars Ljungman.

I de flesta organisationer med många medarbetare och mångmiljonbudgetar finns flera chefsled och ett fördelat personalansvar. I skolans värld är det vanligt att chefer har personalansvar för cirka 30 personer.

– Vissa delegerar bort personalansvar och tar själva på sig andra stora tidskrävande saker som budget, kvalitetsarbete, elevhälsan och marknadsföring. Jag har gjort lite annorlunda. Jag har delegerat vissa av dessa områden till nyckelpersoner på skolan och jag kontrollerar inte att de gör det de ska utan låter dem komma till mig om de behöver hjälp.

– Det låter kanske riskabelt att göra så men man måste våga släppa taget och lita på människor. Det är väldigt få gånger under mina år som rektor som jag blivit besviken, säger Lars Ljungman.

Ett exempel på hur Lars Ljungman vågat delegera är till den tidigare eleven som när hon gick på skolan pendlade från Eskilstuna under två års tid.

Schemalägger sina tidigare lärare

– Hon gick ut Rytmus Stockholm 2016. Två år senare behövde vi elevassistenter till ett par synskadade elever. Då ringde jag och erbjöd henne jobbet. Hon tackade ja men hon kände snabbt att hon hade för lite att göra eftersom de synskadade eleverna klarade sig bra själva under många av lektionerna.

– I samband med det skulle administratören som hade hand om elevintaget ut på turné med sitt band. Då fick vår tidigare elev testa att leda det arbetet. Hon skulle bland annat schemalägga sina tidigare lärare i intagningsjurys och se till att de var involverade i arbetet med elevintaget samt ha all kontakt med gymnasieantagningen i Stockholms län.

– Det klarade hon som 21-åring och gör det nu för tredje året. Ett fantastiskt exempel på vad människor klarar av när de får ansvar, säger Lars Ljungman.

Man måste ha tid

För att hans eget ledarskap ska bli så bra som möjligt ägnar han mycket tid åt att lära känna medarbetarna även på ett personligt plan. Mellanmänskliga möten är nyckeln till att skapa en relation, enligt Lars Ljungman.

– Chef är något man är, rollen som ledare måste man förvärva. Det betyder att man måste ha tid för sina medarbetare. Jag älskar mellanmänskliga möten och har alltid lära känna-samtal med medarbetarna. Det är personen du måste känna för att få en relation. Genom att lära känna mina medarbetare vet jag var de står i livet och vi kan fördjupa relationen över tid.

Många rektorer slutar efter några år i rollen eftersom det är ett så krävande arbete. För att fler ska stanna i rollen länge behöver man hitta ett hållbart sätt att jobba.

– Jag älskar mitt jobb och har jobbat länge som rektor för jag har insett att det är det här jag är bra på. Jag hoppas att fler ska vilja arbeta som rektor under en stor del av sina yrkesliv men då måste man hitta sin strategi för att klara rollen. Det har jag gjort och det har varit bra för mig, mina medarbetare och eleverna, säger Lars Ljungman.