”Ledarskap är ett ständigt pågående arbete”

När Linda Ekstrand tog över som rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad såg hon ett tydligt behov av att arbeta med flera områden för att nå framgång. Ett handlade om tydliga strukturer för att skapa trygghet, ett annat var att öka förståelsen för det gemensamma uppdraget. Arbetet har gett tydliga resultat på skolan där 98-100 procent av eleverna år efter år får sin examen.

– Jag var övertygad i min vilja att leda skolan till förändring och därmed uppnå bättre resultat, engagemang och glädje i arbetet. Att lyckas i sitt ledarskap kräver ett omfattande arbete på flera nivåer. Först behöver en gemensam grund sättas där vi har ett förhållningssätt och en samsyn kring hur vi ska jobba som alla köper in på. Vi ser i elevernas resultat att arbetet har fungerat väl, säger Linda Ekstrand.

Redan från dag ett satte Linda Ekstrand ribban, hon skulle vara den bästa versionen av sig själv i sitt ledarskap. Genom att vara en förebild ville hon engagera andra och få dem att känna samma glädje och stolthet som hon gjorde för skolan och sitt arbete. Målet var att låta ledarskapet genomsyra hela verksamheten.

– Jag lät medarbetare med mer kunskap inom enskilda områden träda fram, dela med sig till gruppen och växa i sina roller, medan jag tog ett steg åt sidan. Jag fokuserade på att bli en aktiv lyssnare och arbetade för att skapa en trygghet där ingen känner att den står ensam och där vi tillsammans äger resultaten. Det har inneburit att vi har högt i tak där medarbetarna vågar vara ledare i klassrummet, utbyta idéer med varandra men också vara ärliga när det är något som inte fungerar, säger Linda Ekstrand.

Gemensamt arbete för strategier och metoder

Medarbetarna på skolan har tillsammans tagit fram gemensamma strategier och metoder under årens lopp. Det handlar om hur läraren startar lektionen, och om vad som förväntas av eleverna när en lektion börjar. Det ska finnas tydliga instruktioner för lektionen och för uppgifterna. Det är viktigt att förmedla ramarna för lektionen, alltså start och sluttid, rast, mål och syfte.

– Allt detta har målsättningen att effektivisera lektionstiden och maximera lärandetiden och därmed också möjligheten att lägga fokus på att leda lärande. För eleverna är vinsten även tydlighet och själva igenkänningsfaktorn, att det är sig likt under skoldagen i så stor utsträckning som möjligt. Att minimera missförstånd, oordning och situationer där eleverna inte vet vad som ska göras eller hur, säger Linda Ekstrand.

Ledarskapet är nyckeln

Ledarskapet i skolan är en av de viktigaste komponenterna för att få till en bra skolmiljö menar Linda Ekstrand.

– Jag tycker man behöver se det utifrån det uppdrag skolan har. Vårt uppdrag är mångsidigt och omfattande men handlar framförallt om att leda lärande, att bygga respektfulla relationer, att verka för demokrati och att fostra samhällsmedborgare. För att göra detta behövs det goda ledare. Ledare som i klassrummet skapar de bästa förutsättningarna för lärande. Ledarskap är också ett ständigt pågående arbete som vi i skolans värld behöver lyfta fram och fokusera på.

Det tydliga ledarskapet på LBS Halmstad har gett tydliga resultat i medarbetarundersökningar och studieresultat men också genom utmärkelser. Skolans framgångsrika kvalitetsarbete belönades med utmärkelsen ”Bättre skola 2017” där just ett starkt, medvetet och målinriktat ledarskap lyftes fram som en av skolans främsta styrkor. I motiveringen stod det ”Ett engagerat ledarskap hos rektor och medarbetare som tydligt sätter eleven i centrum”..

Linda Ekstrands tre bästa råd för att bli en bättre ledare:

  1. Se till att ha ett personligt, synligt och aktivt engagemang i verksamheten. Ett ledarskap där du stöttar dina medarbetare att bli den bästa versionen av sig själv.
  2. Bedriv ett målinriktat och kommunikativt ledarskap.
  3. Skapa delaktighet och transparens där alla ges möjlighet att delta i skolans utveckling och där du bygger en lagkänsla kring uppdraget.

#LBS #Ledarskap #Linda Ekstrand