Omniway är en lärplattform framtagen av och med användarna. I den ständigt pågående utvecklingen av plattformen är det pedagogiken som styr tekniken, inte tvärtom. I Omniway är tidskrävande uppgifter som exempelvis administration och rättande av uppgifter till stor del automatiserade, vilket skapar mer tid för lärarna att vara just lärare. Det intuitiva och självinstruerande gränssnittet förenklar och effektiviserar för både elev och personal.

I studieresan får eleven stöttning av sin lärare men också av motivationshöjande element med spelifiering (gamification).

Omniway har under de senaste tio åren utvecklats till att bli en av Sveriges främsta lärplattformar för undervisning på distans och används årligen av cirka 50 000 elever, lärare och administratörer. I systemet finns även CRM, enkätverktyg och administrativa verktyg. Plattformen används idag främst av verksamheter inom vuxenutbildning men är kompatibel med samtliga skolformer.

Kontakt

Du når Omniway genom att maila till Omniways support.

Innehållsansvarig

Uppdaterad