Jobba hos oss

Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och innovation. Vi som jobbar inom AcadeMedia behöver därför vara kompetenta och ansvarstagande samt våga testa nytt. Det är så vi utvecklas.

Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna pedagogerna i Sverige. Det blir vi genom att kunna erbjuda ett attraktivt arbetsklimat och goda utvecklingsmöjligheter, i en organisation som ligger i framkant när det gäller kvalitet inom utbildningssektorn. Vi vill ha medarbetare som håller länge, därför arbetar vi aktivt för att främja trivsel och en hälsosam arbetsplats.

Det här är AcadeMedia

Med ungefär 12 500 medarbetare är AcadeMedia en av Sveriges 15 största arbetsgivare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och vuxenstuderande att utvecklas och att nå sina mål. Vi letar efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.

AcadeMedia har många starka varumärken, som Pysslingen, Vittra, ProCivitas, Rytmus och Eductus, för att ta några exempel. Vi tror på att kombinera tryggheten i att tillhöra ett stort företag med det engagemang och den drivkraft som ofta präglar mindre och mer lokala organisationer.

balansbrada2Våra olika verksamheter har därför stor frihet att utveckla och forma sina egna arbetssätt och metoder, men synen och kraven på kvalitet är gemensamt för alla. Vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och en egen kvalitetsmodell som ligger till grund för kvalitetsarbetet. Här kan du läsa mer om AcadeMediamodellen och i vår årliga kvalitetsrapport kan du läsa mer om hur vi jobbar och vilka resultat vi når. Målet för alla våra verksamheter är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen med sin utbildning. Det är ett mål som vi aldrig någonsin kompromissar med och kvalitet, innovation, effektivitet och attraktivitet är alla viktiga delar i det arbetet.

Stolta medarbetare med förtroende för sina chefer

Vi vill att våra medarbetare ska må bra, känna tillit till sin arbetsplats och ha förtroende för sina chefer. Ledarskap och medarbetarskap kräver samarbete. Varje år genomför vi  en medarbetarundersökning som ger medarbetare och chefer möjlighet att tycka till om sin arbetsplats och arbetssituation. Verksamheterna arbetar sedan aktivt med resultatet och de utvecklingsområden som undersökningen identifierar, för att skapa en god arbetsplats för alla medarbetare.resultat-infographic

Öppenhet är ett nyckelord inom AcadeMedia, därför har vi självklart meddelarfrihet för samtliga medarbetare, samt en whistleblowingpolicy. Den hittar du här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad