Jobba hos oss

På AcadeMedia arbetar vi utifrån idén att vi har världens viktigaste uppdrag och att vi är med och skapar en bättre framtid. I Sverige finns många samhällsutmaningar, som integration, global konkurrens, allas lika möjligheter och arbetslöshet. Inom dessa områden är AcadeMedia med och verkar för att göra Sverige lite bättre.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag och vi finns i hela utbildningstrappan, från förskola till olika former av vuxenutbildning. Majoriteten av våra verksamheter ligger i Sverige, men vi har också förskolor i Norge och Tyskland.

AcadeMedia består av många olika verksamheter, en del är nog bekanta för många, som exempelvis Pysslingen, Hermods, ProCivitas och IT-Gymnasiet. Totalt har vi ungefär 12 500 medarbetare, och våra medarbetarundersökningar visar att de är nöjda med sina arbetsplatser. Nöjd medarbetarindex har legat på en stabilt hög, något stigande, nivå i flera år. Det är viktigt för oss eftersom nöjda medarbetare som trivs på sina arbetsplatser också har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur AcadeMedia är som arbetsgivare. Du kan också se vilka lediga tjänster som finns ute just nu.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad