Alla förtjänar en bra chef

Inom AcadeMedia har vi identifierat ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi tycker att alla våra medarbetare förtjänar en riktigt bra chef och att alla chefer ska ha bra förutsättningar att leda verksamheten i rätt riktning. Därför står frågor som rör just ledarutveckling högt på vår agenda och i den senaste medarbetarundersökningen angav 85 procent att de har förtroende för sin närmaste chef.

Vi jobbar med ledarutveckling på flera sätt och på flera nivåer. Vårt talangprogram för framtida chefer, vår årliga chefskonferens och vårt mentorprogram för seniora chefer är tre exempel på återkommande insatser som görs för att utveckla ledarskapet i koncernen.

Inom AcadeMedia har vi en årlig gemensam chefbedömningsprocess. Vi utvärderar prestation, resultat och potential med målet att vi ska bli skickligare på att uppmärksamma goda ledare. Vinsterna med detta är många, bland annat att fler får rätt förutsättningar i sina uppdrag, att fler personer hamnar på rätt plats, att chefer får tydligare feedback och stöd och sist men inte minst, att vi kan erbjuda relevanta utbildningsinsatser.

För oss är ledarskapet nyckeln.