Alla förtjänar en bra chef

Inom AcadeMedia har vi identifierat ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi tycker att alla våra medarbetare förtjänar en bra chef och vi behöver starka ledare inom AcadeMedia, som har bra förutsättningar att leda verksamheten. Därför står frågor som rör just ledarutveckling högt på vår agenda och den senaste medarbetarundersökningen angav 85 procent att de har förtroende för sin närmaste chef.

Vi jobbar med ledarutveckling på flera sätt och på olika nivåer. Vårt talangprogram för framtida chefer, vår årliga chefskonferens och vårt mentorprogram för seniora chefer är tre exempel på insatser som görs för att utveckla ledarskapet i koncernen.