Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum, en ledarkonferens för alla chefer inom koncernen. På Ledarforum vill vi inspirera och motivera våra ledare och stärka dem i deras komplexa uppdrag. Vi vill även samla den kraft vi har inom koncernen och underlätta för alla att skapa nätverk utanför den egna verksamheten och mellan olika skolformer. Varje konferens har ett genomgående tema som vi arbetar med tillsammans med under dagarna. Tidigare teman har exempelvis varit digitalisering, innovation och inkludering.

På varje Ledarforum delas ledarpriser ut i olika kategorier, till pristagare som nominerats av verksamheterna. Syftet med priserna är att lyfta fram ledare som är förebilder både inom AcadeMedia och utbildningssverige i stort.

På vår öppna medarbetarwebb kan du läsa om alla vinnare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad