Ledarpriser 2017

Årets ledare

Cecilia Hansen
Rektor, Jorielskolan, Pysslingen Skolor

_k2q2426Motivering

Cecilia Hansen har en gedigen erfarenhet som ledare och hennes målinriktade ledarskap kännetecknas av hög tillgänglighet, god samarbetsförmåga och stor lyhördhet inför olika behov, i kombination med en genuin förståelse för verksamheten och alla människor som verkar inom denna i olika roller och med olika uppdrag.

Cecilia är en uppskattad och driven och kompetent ledare, vilket inte minst avspeglar sig i flera års toppresultat i NMI – nöjd medarbetarindex. Hon har förmågan att se alla medarbetare och med stor tilltro till sin personal leder hon med både med hjärta och hjärna.

Utmaningar och behov som uppkommer på både en samhällelig nivå liksom inom skolan bemöts på bästa sätt genom att Cecilia utformat en organisation som tar till vara styrkor, kompetenser och förutsättningar på alla plan – övergripande som individuellt och personligt.

Hon visar ett stort engagemang och kämpar för allas lika rätt till rätt lärande utifrån vilka förutsättningar eleverna har. Cecilia leder med mod och passion med resultatet i fokus och är på så sätt ett föredöme för alla ledare inom koncernen.


Årets kvalitetsutvecklare

Linda Johansson
Rektor på LBS Kreativa Gymnasiet, Halmstad

_k2q2456Motivering

Linda är en tydlig ledare med förmåga att alltid sätta verksamhetens behov i första rummet, i kombination med att hon skapar en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare. Hon har under flera år drivit ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt i alla sina processer som rektor.

Med ett tydligt och närvarande ledarskap har hon tillsammans med sina medarbetare skapat en skola med hög kvalitet i undervisningen, trygghet och studiero. En av Lindas framgångsfaktorer är att skapa hög delaktighet både bland elever och medarbetare i skolans kvalitetsutvecklande arbete. En annan framgångsfaktor är hennes systematik och skärpa i analys, planering, genomförande och uppföljning.

Linda är generös i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet. Hon lotsar, stöttar och lyfter de som är nya på sin resa som rektorer på ett sätt som är värdefullt för hela koncernen.

Resultatet av Lindas ledarskap är en skola som nått en hög och stabil nivå i alla kvalitetsaspekter.


Årets innovatör

Martin Thuvesson
Rektor på Rytmus, Malmö

_k2q2432

Motivering

Martin Thuvesson är en ledare som är mycket kreativ i skapandet av nya idéer. Han driver målmedvetet det kollegiala arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena i fokus. Martin har höjt både NKI och NMI och fått fler sökande till skolan.

Martin är innovativ i sitt arbete med internationalisering och var tidig att använda digitala hjälpmedel i utvecklingsarbetet. Martin utvecklar hela tiden nya affärsmöjligheter och har ett nära samarbete med näringslivet för att utveckla skolan.

Med sitt starka ledarskap och goda gehör drivs han av tydliga värderingar där tron på att varje människa kan växa och utvecklas genomsyrar hela verksamheten. Med sin speciella förmåga lyfter han fram alla kompetenser i kollegiet för att de tillsammans ska nå de gemensamma målen på ett innovativt sätt.


Årets kommunikatör

Catarina Higgins
Rektor på Plusgymnasiet, Skövde

malin-castren

Motivering

Catarina Higgins är en modig och tydlig ledare som vågar prova nya vägar och kommunikativa arbetssätt för att nå bästa möjliga resultat.

Catarina har med framgång initierat och genomfört insatser med en tydlig kommunikationsstrategi som bidragit till att alltfler elever söker sig till skolans program. Hon har inspirerat sin personal att i högre grad kommunicera med ungdomar primärt via digitala kanaler.

Hon samarbetar aktivt och med stor framgång med föreningar, näringsliv och kommun och skolan syns ofta på många av externa evenemang.

Genom Catarinas värdefulla engagemang i samhällsdebatten bidrar hon till att både Plusgymnasiet och AcadeMedia uppfattas som en ansvarstagande skolaktör med elevernas bästa i fokus.


Årets temapris, digitalisering

Lena Boström
Rektor på Karl Johans Skola, Pysslingen Skolor
_k2q2483

Motivering

Lena Boström har under året arbetat framgångsrikt med ett digitalt utvecklingsarbete kring lärande och digitalisering utifrån styrdokumenten.

Hon har också på ett målmedvetet sätt arbetat med att digitalisera alla processer i skolan, både för medarbetare och elever, för att effektivisera och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att styra och leda mot goda resultat.

Lena involverar på ett metodiskt sätt alla medarbetare på den digitala utvecklingsresan, där eleven i klassrummet alltid är den centrala utgångspunkten.

Lena har ständigt det goda resultatet i fokus med en bra balans mellan den egna ledarrollen, koncernen, de anställdas trivsel och elevernas bästa.

Lenas har en orubblig tro på att förändring leder till utveckling. Med sin djupa och breda omvärldskunskap om digitaliseringens möjligheter inom skolan är hon en viktig förebild för alla ledare inom koncernen när det gäller att leda i en digitaliserad värld.


Årets hedersomnämnande

Christer Hammar
Chef för AcadeMedias vuxenutbildning

_k2q2483
Motivering

Under året har Vuxenutbildningssegmentet gjort flera fina prestationer, såväl internt som externt.

Christer har en unik förmåga att alltid se till helheten och agera affärsmässigt utifrån såväl koncern som segment.  Denna förmåga gör honom till en skicklig ledare som lyckas vända problem och utmaningar till framgångar.

Generöst och målmedvetet och med affären ständigt i fokus, låter Christer medarbetare växa och pröva nya uppdrag, genom att ha skapat en kultur som genomsyras av en orubblig tro på allas kapacitet.

Christer är en varm och jordnära person som leder med en relationell kompetens utöver det vanliga.

Med Christer vid rodret har segmentet en stabil och senior ledare som är en fin förebild för hela koncernen.


 Här kan du läsa mer om alla som nominerades 2017.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad