Ledarpriser 2016

Årets Kvalitetspris

Roger Karlsson
Verksamhetschef IT-Gymnasiet

_k2q2426Motivering

Roger Karlsson har gjort ett fantastiskt arbete med att höja IT-gymnasiets formella resultat. Genom att vara tydlig, systematisk och analytisk har han tagit sig an utbildningsområdets gemensamma strategier och hjälpt till att bygga de verktyg och strukturer skolorna behövde. Med hjälp av ett tydligt fokus har han stöttat sina rektorer att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Roger är en uppskattad och närvarande chef som alltid är solidarisk med uppdraget och utbildningsområdets gemensamma utvecklingsarbete. Han har visat på fantastiska resultat när han tillsammans med IT-gymnasiets medarbetare och rektorer höjde andelen elever med gymnasieexamen med över tio procentenheter mellan 2014–2016.


Årets kommunikatör

Camilla Lindkvist
Rektor på ProCivitas, Lund

_k2q2456Motivering

För Camilla Lindkvist är kommunikation alltid högt på agendan. Hon har en god och uppskattad dialog med vårdnadshavare, som regelbundet bjuds in till olika evenemang på skolan. Och genom hennes koncept, After school, träffar hon elever på ett närliggande café för att prata om frågor som är viktiga för dem här och nu. Hennes tillgänglighet och öppenhet, både innanför och utanför skolans väggar har i allra högsta grad bidragit till att ProCivitas i Lund har fått en flygande start och snabbt blivit en populär gymnasieskola i studentstaden.


Årets innovatör

Ann-Sofie Sydow
Utbildningsledare på The Game Assembly

_k2q2432

Motivering

Ann-Sofie Sydow är hjärnan och kraften bakom att spelutvecklingsföretagen i Sverige står i kö för att anställa studenterna från The Game Assembly.

För att studenterna ska få goda chanser på arbetsmarknaden har Ann-Sofie skapat ett nätverk och nära samarbeten med branschen. Hon är innovativ i många avseenden, där ett exempel är ”VR-Game Jam”. Under en hel helg får studenterna tillsammans med utvecklare från branschen testa den mest moderna tekniken med målet att skapa små spel. Hennes brinnande engagemang när det gäller att koppla näringslivet till studierna har gjort The Game Assembly till landets ledande spelutbildning.


Årets ledare

malin-castrenMalin Castren
Områdeschef Pysslingen Förskolor

Motivering

Malin Castrén arbetar med en tydlig förankring i det pedagogiska uppdraget. Med sitt pedagogiska ledarskap är hon ett föredöme för alla sina medarbetare. Detta bekräftade även Skolinspektionen vid deras särskilda granskning av hennes ledarskap som förskolechef.

Hon har arbetat framgångsrikt med en struktur och kulturförändring i sitt förskoleområde. I förändringsarbetet har hon visat på förtroendeingivande ledarskap gentemot medarbetare och föräldrar. Hon utvecklar sitt team i deras uppdrag och får alla medarbetare att känna sig delaktiga som medskapare av sin egen och förskoleområdets utveckling.


Årets temapris inkludering

_k2q2483

Josephine Wallenberg
Rektor på Rudanskolan och Söderby skola, Pysslingen Skolor

Motivering

Josephine Wallenberg ser mångfald som en styrka. Skolan nyttjar det mångkulturella elevunderlaget som en resurs i det pedagogiska arbetet och skolans värdegrund har på det sättet förstärkts, och går längre än ett intellektuellt avståndstagande från diskriminering och rasism. Rudanskolan jobbar framgångsrikt och engagerat med att ta emot nyanlända elever och ser deras kompetens som en tillgång snarare än en belastning.

Skolan har idag bra elevresultat samt låg personalomsättning och sjukfrånvaro bland medarbetarna. Josephine Wallenberg omger sig av medarbetare som vågar vara vuxna och skapar tillit bland eleverna. Med hennes ledarskap bidrar skolan till en positiv samhällsutveckling.


 Här kan du läsa mer om alla som nominerades 2016.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad