TalangprogrammetVårt talangprogram för blivande ledare syftar till att hitta morgondagens chefer och förbereda dem inför deras första chefsuppdrag. Med hjälp av en gedigen urvalsprocess ser vi till att våra talanger är personer som både har motivation och lämplighet för att bli bra chefer. Programmet fokuserar på ledarskap och målet är att varje talang ökar sin ledarkompetens och förflyttar sig i sitt personliga och professionella ledarskap.

Målet är att de som går talangprogrammet ska gå vidare till nya uppdrag i koncernen inom två år.

Vill du veta mer om programmet? Läs mer på vår öppna medarbetarwebb. 

Röster från Talangprogrammet

 

Marcus Svanberg ”Det finns så oerhört mycket kompetens kopplad till programmet”Emma Munter
Marcus Svanberg, lärare och arbetslagsledare, Plusgymnasiet Norrköping

 

”… och samtidigt bli insatt i hur otroligt fint AcadeMedia ser på ledarskap, hur de stöttar sina ledare och vilka möjligheter till nätverk och utveckling som finns inom koncernen.”
Emma Munter, biträdande rektor, Plusgymnasiet Göteborg

Anna Strömberg

”Min syn på ledarskap har förändrats till något mer positivt”
Anna Strömberg, pedagogisk ledare och lärare, NTI-skolan Umeå

Innehållsansvarig

Uppdaterad