Här har vi samlat frågor och svar om lärartraineeprogrammet, för dig som är rektor.

Hur ska avtalet mellan mig och traineen se ut?
När du och lärartraineen har kommit överens om att skriva avtal, så mejlar vi all information du behöver.

Hur mycket tid tar nätverksträffarna?
Nätverksträffarna är två gånger under vårterminen – 19. Varje tillfälle är 5,5 timmar.

Vad förväntas skolan som tar emot en trainee att göra?
Skolans rektor förväntas utse en mentor som ansvarar för att lärartraineen introduceras till verksamheten på ett bra sätt. Rektor och mentor ansvarar också för att lärartraineen erbjuds en introduktionsperiod som uppfyller Skolverkets krav.

Vem får vara mentor?
Rektor får utse en mentor som har (dokumenterad) kompetens i mentorskapets olika roller eller en plan för att utveckla den kompetensen under året genom deltagande i AcadeMedias mentorsprogram med tre utbildningstillfällen. Mentorn ska i den mån det går ha samma behörighet som sin trainee.

Vad händer om förändringar uppstår och det inte finns någon ledig tillsvidaretjänst till hösten?
Om det inte finns några möjligheter till en tillsvidareanställning på skolan, så kommer HR att titta på möjligheter till placering på en annan Pysslingen- eller Vittra-skola, i första hand i närheten. Läraren kommer självklart att få tycka till om placeringen.

Hur följer jag upp traineens insats inför en tillsvidareanställning?
Under våren kommer du att få material och information för att kunna fatta ett beslut. Vi kommer att stämma av löpande hur allting fungerar för att skapa trygghet för såväl dig som rektor som studenten.

Har du fler frågor?
Tveka inte att mejla till saskia.skogman@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad