FAQ för studenter

Här har vi samlat frågor och svar om lärartraineeprogrammet, för dig som är student.

Varför ska jag välja AcadeMedia?
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. Vi är cirka 16 900 medarbetare och cirka 80 000 elever i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Inom vuxenutbildningen går ytterligare 100 000 vuxna under ett år. Som medarbetare i AcadeMedia är du inte bara en del av den skola du jobbar på. Det är givetvis där du har din hemvist men du är också en del av något större. Att vi har så många olika verksamheter i hela utbildningskedjan, och i hela landet, innebär att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Nya utmaningar finns alltid inom räckhåll för dig som vill vidare så du behöver inte byta arbetsgivare för att ta nästa steg i karriären. Exempelvis erbjuder AcadeMedia Academy varje år hundratals utbildningstillfällen inom en mängd olika områden. Vi ser dessa interna utbildningar som en viktig del i att ge våra medarbetare chans till ständig kompetensutveckling. Vi erbjuder också talangprogram och mentorprogram.

Vilka riktar sig programmet till?
Programmet riktar sig till dig som går sista terminen på lärarprogrammet under våren 2019 och som kommer bli behörig i grundskolan.

Vad innebär programmet?
Lärartraineeprogrammet varar under ett och ett halvt år och ger dig en smidig övergång mellan universitetsstudier och arbetsliv. Du får en betald tjänst på tio procent på en skola under din sista termin på lärarprogrammet. Under denna tid får du möjlighet att lära känna din skola. Du får även kontinuerlig handledning av en erfaren mentor och tillgång till nätverksträffar med andra lärartraineer. På träffarna kommer du träffa erfarna lärare och föreläsare som lyfter konkreta områden som nyutexaminerade lärare ofta upplever som svåra. Det kan exempelvis handla om utvecklingssamtal, föräldramöten, ledarskap i klassrummet, vikten av relationer och så vidare. Handledningen med din mentor kommer att utgå från förutbestämda ämnen så som betyg och bedömning, men det kommer också finnas gott om utrymme för att diskutera särskilda situationer som uppstår eller ämnen som du själv behöver extra stöd i.

Vad skiljer programmet från att börja arbeta på min tidigare VFU-plats?
I lärartraineeprogrammet får du en betald lärartjänst på tio procent under din sista termin. På en VFU-plats får du som regel inte betalt. Du får också tillgång till regelbundna nätverksträffar med andra lärartraineer. På träffarna får du inspiration och konkreta verktyg för att göra övergången från studier till arbetsliv så smidig som möjligt. Du är också garanterad en 18 månaders introduktionsperiod med en erfaren mentor vid din sida. Under introduktionsperioden får du regelbundet stöd av din mentor. Tillsammans lyfter ni aktuella och förbestämda ämnen som rör ditt jobb.

Vad händer på nätverksträffarna?
Under nätverksträffarna får du träffa andra lärartraineer och utbyta erfarenheter. Du kommer träffa erfarna lärare och föreläsare som lyfter konkreta områden som nyutexaminerade lärare ofta upplever som svåra. Det kan exempelvis handla om utvecklingssamtal, föräldramöten, ledarskap i klassrummet, vikten av relationer osv. Nätverksträffarna pågår under hela programmet. De två första träffarna har följande teman:

– Nätverksträff 1 ”Världens viktigaste jobb! Om demokratiuppdraget, meningsskapandet och lusten.”
– Nätverksträff 2 “Ledarskapet i klassrummet. Om pedagogiska relationer och alla elevers rätt till en god utbildning.”

Introduktionsperioden

Vem är mentorn?
Din mentor kommer att vara en erfaren lärare som så långt det är möjligt har samma behörigheter som du. Mentorn erbjuds utbildning i coachande ledarskap om hen inte har motsvarande meriter. Din rektor kommer berätta för dig vem din mentor är.

Hur ser introduktionsperioden ut?
Introduktionsperioden börjar samtidigt som din anställning och följer Skolverkets riktlinjer. Du och din mentor kommer ha regelbundna träffar under 1,5 år. På träffarna kommer din mentor att finnas där för att stärka dig i lärarrollen genom att t.ex. hjälpa dig att avgränsa ditt uppdrag, diskutera frågor och utmaningar, bedömning, betygssättning och ledarskap. Du kommer också kunna välja vad du vill diskutera utifrån hur din situation ser ut och vad du behöver stöd i.

Anställning

Vilka tider ska jag vara på skolan när jag arbetar 10 %?
Det bestämmer du tillsammans med din rektor. En del kommer t.ex. att arbeta en halvdag i veckan, medan andra arbetar en hel dag varannan vecka. Några kommer arbeta mer intensivt vissa månader, på grund av att de har VFU andra månader. Prata med din rektor.

Hur länge pågår min visstidsanställning när jag studerar?
Visstidsanställningen, en semestertjänst på 10%, varar mellan 7 januari till starten av höstterminen på skolan.

Vad händer om jag blir sjuk?
Då gör du tillsammans med din mentor och rektor upp om när du kan komma till skolan för att ta igen tillfället du missat.

Får jag lön under sommaren?
Ja, du får lön på 10 % under sommaren.

Ska jag jobba på loven?
Nej, du arbetar bara under de veckor som verksamheten är igång.

Vad händer efter mitten av augusti?
Om allt fungerat bra och du tagit din examen enligt plan gör du och din rektor upp om en tillsvidaretjänst som lärare på skolan.

Vad binder jag upp mig på juridiskt?
Alla går in med ambitionen att detta handlar om att skapa en bra start på ditt första lärarjobb, men du är inte juridiskt bunden till något annat än visstidsanställningen på 10%.

Kan jag förhandla lönen?
Tjänsten på 10 % ger samma lön (26 000 kr) för alla, men för tillsvidaretjänsten tillämpar vi individuell lönesättning och då har du möjlighet att löneförhandla.

Frågor
Frågor om programmet? Saskia.skogman@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad