AcadeMedia Academy

Vi lever i en värld i ständig utveckling och våra medarbetare behöver utvecklas i samklang med samtiden. AcadeMedia Academy erbjuder varje år hundratals utbildningstillfällen inom en mängd olika områden. Vi ser dessa interna utbildningar som en viktig del i att ge våra medarbetare chans till ständig kompetensutveckling. En del utbildningar är webbaserade, andra genomförs fysiskt på olika platser i landet.  Vi tror på kraften i en organisation där vi arbetar kollegialt och hjälper varandra att växa – tillsammans är vi starkare. Därför genomförs många av utbildningarna med våra egna pedagoger och experter som utbildare.

På Academys utbildningswebb kan medarbetare se sin egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som finns tillgängliga samt få inspiration till kompetensutveckling och karriärsteg. Syftet med våra utbildningar är att stödja och utveckla våra chefer och medarbetare, så att de i sin tur kan arbeta för ökad måluppfyllelse för barn, elever och deltagare. När Academys utbildningar utvärderas ser vi att över 90 procent av alla medarbetare som gått en utbildning skulle rekommendera den till andra.

Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Vill du veta mer? Följ AcadeMedia Academy på Facebook.

Innehållsansvarig

Uppdaterad