Interna utbildningar

Inom AcadeMedia vill vi odla en kultur där medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar och att våga testa nya saker. Vi tror på kraften i en organisation där vi hela tiden lär av varandra.

Vårt nav för interna utbildningar heter AcadeMedia Academy. På Academys hemsida, utbildningswebben, ligger webbaserat material samt information om insatser där vi möts och delar erfarenheter i olika forum.

I utbildningswebben kan medarbetare se sin egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som finns tillgängliga samt få inspiration till kompetensutveckling och karriär. De utbildningssatsningar vi genomför syftar till att stödja och utveckla våra medarbetare och chefer, så att de i sin tur kan jobba för ökad måluppfyllelse för barn, elever och vuxenstuderande. När utbildningarna utvärderas ser vi att 94 % av alla medarbetare som deltagit i en utbildning skulle rekommendera den till sin kollega.

Innehållsansvarig

Uppdaterad