Kompetensutveckling och karriär

Inom AcadeMedia vill vi odla en kultur där medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar och att våga testa nya saker. Vi tror på kraften i en organisation där vi hela tiden lär av varandra. AcadeMedia Academy är vårt nav för interna utbildningar och vårt interna utbildnings- och forskningsinstitut. På Academys hemsida, utbildningswebben, ligger webbaserat material samt information om insatser där vi möts och delar erfarenheter i olika forum. I utbildningswebben kan medarbetare se sin egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som finns tillgängliga samt få inspiration till kompetensutveckling och karriär. De utbildningssatsningar vi genomför syftar till att stödja och utveckla våra medarbetare och chefer, så att de i sin tur kan jobba för ökad måluppfyllelse för barn, elever och vuxenstuderande.

Ett exempel på forum för erfarenhetsutbyte är Ledarforum, en årlig chefskonferens för alla chefer inom AcadeMedia.. På Ledarforum vill vi inspirera och motivera våra ledare och stärka dem i deras komplexa uppdrag. Vi vill även samla den kraft vi har inom organisationen, främja erfarenhetsutbyten och underlätta för alla att skapa nätverk över verksamheter och skolformer.

AcadeMedia Academy leds av AcadeMedias HR-direktör Lisa Oldmark som blev utsedd till årets Ledarutvecklare 2015 av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Karriär

Att AcadeMedia har många olika verksamheter i hela utbildningskedjan, och i hela landet, gör att du som väljer oss har stora möjligheter att utvecklas inom andra områden än traditionell skolverksamhet. Att våra verksamheter har olika inriktningar, och riktar sig till olika målgrupper, innebär även att du som medarbetare inom AcadeMedia erbjuds goda möjligheter att jobba inom olika områden. Du behöver inte byta företag för att ha nya utmaningar inom räckhåll.

Vi, och övriga utbildningssverige, har identifierat ledarskapet som en av de viktigaste framgångsfaktorerna framöver. Vi behöver starka ledare och därför står frågor som rör ledarutveckling högt upp på vår agenda.

AcadeMedia Academy arrangerar ett antal längre utbildningsprogram för att främja chefsförsörjningen inom företaget. Vårt talangprogram är en sådan insats som vi är lite extra stolta över. De som går på vårt talangprogram nomineras av sina chefer eftersom de bedöms ha särskilt stor potential att bli chefer i framtiden. Efter talangprogrammet är det många som går vidare till nya uppdrag inom koncernen och talangprogrammet är i sig ett bra forum för erfarenhetsutbyten.

Vi har också ett mentorprogram inom AcadeMedia, som riktar sig till mer seniora ledare. Tanken med programmet är att mentor och adept tillsammans ska fördjupa sig i frågor som handlar om hur det är att vara ledare inom AcadeMedia. Det handlar om att utmana och stimulera till att tänka i nya banor kopplat till lärande och ledarskap. Syftet är också att seniora ledare, med potential att anta nya utmaningar, på ett mer medvetet sätt ska kunna förbereda sig för att axla nya uppdrag. Det är helt enkelt ett sätt att säkra vår succesionsordning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad