AcadeMedias kvalitetsarbete

Att garantera utbildningar av hög kvalitet är vår viktigaste strategi. Det är bara genom att erbjuda bra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar som människor kommer att välja våra verksamheter. Därför jobbar vi kontinuerligt med att följa upp och utveckla kvaliteten, med utgångspunkt i vårt gemensamma kvalitets- och ledningssystem som vi kallar AcadeMediamodellen. Det kan du läsa mer om på de här sidorna. Här kan du också läsa om vilka resultat vi når inom de olika skolformerna.

Om du har frågor som rör vårt kvalitetsarbete kan du kontakta koncernens kvalitetschef Ingela Gullberg, henne når du på ingela.gullberg@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad