Vår kvalitetsdefinition

Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten (=funktionell kvalitet), att göra det på ett sätt som vinner våra kunders förtroende (=upplevd kvalitet) och att göra våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet (=ändamålsenlig kvalitet).

Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Vår viktigaste strategi är därför att garantera att alla våra förskolebarn, grundskoleelever, gymnasister och vuxenstuderande erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

En god uppföljning och kontroll av våra verksamheter gör det möjligt att jämföra våra resultat både inom koncernen och med andra utbildningsanordnare – inom Sverige och internationellt. Samtidigt är det viktigt för oss att ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer innovation och utveckling och som är drivande för pedagogisk mångfald. Därför har vi skapat ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem som vi kallar AcadeMediamodellen.

Läs mer om kvalitetsarbetet i de olika skolformerna

kvalitetsarbetet-i-academedias-forskolorkvalitetsarbetet-i-academedias-skolorkvalitetsarbetet-i-academedias-vuxenutbildning

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad