Stöd och experthjälp

Att vara del av AcadeMedia innebär också att man på olika sätt blir erbjuden stöd och hjälp för att klara av sitt uppdrag. Ett exempel är AcadeMedia Academy som är vårt interna center för utbildning, forskning/utveckling och kompetensförsörjning. Förutom att Academy är en plats där vi tillsammans anammar ny forskning och tar del av innovationer, är det ett forum för erfarenhetsutbyte. Där lär vi oss av varandra och blir starkare tillsammans.

Inom AcadeMedia Support samlar vi gemensamma resurser och kompetenser på övergripande nivå för att stödja verksamheterna på ett så professionellt och effektivt sätt som möjligt. Exempel på gemensamma funktioner är IT, löneservice, inköp, fastighet, löpande HR och ekonomiservice. Och när svåra lägen av olika slag dyker upp finns stöd att få från expertis i bland annat juridik, kvalitet, HR och kommunikation.

AcadeMedias storlek och styrka ger oss inte bara möjlighet att bistå med support, experthjälp och utvecklingscentra. Den skänker också våra verksamheter trygghet. Föräldrar, elever och anställda inom AcadeMedia kan alltid lita på att vi står stadigt och har handlingsberedskap även för oförutsedda händelser och svåra förhållanden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad