Betygsstatistik för grund- och gymnasieskolor

AcadeMedia publicerar regelbundet statistik för alla grundskolor och gymnasieskolor inom koncernen. Dessa uppgifter publiceras både på övergripande nivå samt på huvudmanna- och skolnivå. AcadeMedias årliga kvalitetsrapport utkommer i mitten av oktober och de samlade kvalitetsresultaten per skolform uppdateras därutöver varje kvartal (senast uppdaterad i samband med bokslutskommunikén den 28 augusti 2020).

Tidpunkter för publicering av kvalitetsresultat från respektive huvudman (varumärke) och skola följer fastställda årshjul för kvalitetsarbetet. Mot bakgrund av att Skolverket från och med den 1 september 2020 inte längre presenterar statistik på huvudmanna- och skolnivå publicerar AcadeMedia aktuella betygsresultat för respektive huvudman (varumärke) och skola på aktuella webbsidor för att dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Länkar till grund- och gymnasieskolornas betygsstatistik

Didaktus

Designgymnasiet

Drottning Blanka

Framtidsgymnasiet

Hagströmska Gymnasiet

Klara Teoretiska Gymnasium

LBS Kreativa Gymnasiet

NTI Gymnasiet

Pysslingen Skolor

Praktiska Gymnasiet

ProCivitas

Restaurangskolan

Rytmus

Sjölins Gymnasium

Vittra

Fakta: AcadeMedias betygsstatistik

Transparens är en utgångspunkt för AcadeMedias kvalitetsarbete och vi redovisar öppet våra resultat. Det är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete på alla nivåer som gör att vi kan lära av varandra och sprida goda erfarenheter mellan olika verksamheter. Öppenheten ger också elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande möjlighet att se vad de får om de väljer någon av AcadeMedias verksamheter.

AcadeMedia har egna system för att både proaktivt och retroaktivt följa upp och sammanställa hur det går för förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter. I nära tio års tid har AcadeMedia sammanställt kvalitetsdata och publicerat dem i offentliga kvalitetsrapporter och på academedia.se. Därutöver publiceras kvalitetsresultat på huvudmanna- och enhetsnivå i enlighet med beslutade årshjul för respektive verksamhet. I kvalitetsrapporteringen beskrivs även det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

Länk till AcadeMedias kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter

Innehållsansvarig

Uppdaterad