AcadeMedias kvalitetsår

Mycket av AcadeMedias löpande kvalitetsarbete kan illustreras i vad vi kallar ”kvalitetsåret”. Det visar övergripande aktiviteter för uppföljning och utvärdering. Parallellt med aktiviteterna i detta har sedan varje huvudman och enhet sitt eget, detaljerade årsflöde i kvalitetsarbetet. Kvalitetsåret ser olika ut beroende på skolform, på den här sidan har vi samlat alla.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Förskolan

arshjul-forskola

Grundskolan

arshjul-grundskola

 

Gymnasieskolan

arshjul-gymnasieskola

Vuxenutbildningen

arshjul-vux

 

Koncernövergripande årshjul – AcadeMedia

arshjul-koncern

Innehållsansvarig

Uppdaterad