Kvalitet i praktiken

Här finner du exempel på kvalitetsarbete i våra verksamheter, från förskola till vuxenutbildning.

Förskolan

inblick-forskolan_150Utbildningar stärker det pedagogiska ledarskapet

Förskolorna inom AcadeMedia står aldrig ensamma i sina utmaningar. Det finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan förskolechefer och pedagoger från olika verksamheter, samt tillgång till stöd och utbildningar med förankring i aktuell forskning. Läs mer.

 

Grundskolan

inblick-grundskolan_150Trygghet ger kraft att lära på Milstensskolan

– Trygghet är en förutsättning för att elever ska ha kraft att lära sig saker. Det är vårt ansvar att skapa ett tillitsfullt klimat där alla känner att de vågar försöka och misslyckas samt tar ansvar för hur vi är mot varandra.

Orden kommer från Karin Möller-David, rektor på Milstensskolan i Täby. Här står arbetet med värdegrundsfrågor högt på agendan och både medarbetare, elever och föräldrar engagerar sig för att skapa en skola där alla mår bra och trivs. Läs mer.

 

Gymnasieskolan

inblick-gymnasiet_150”Vi vill göra skillnad för varje elev”

Att ha stenkoll på varje elevs kunskapsutveckling är en av nycklarna som skapat framgång på IT-Gymnasiet Göteborg. Skolans regelbundna kunskapsuppföljningar och ständiga fokus på att utveckla undervisningen har gett tydliga resultat. Två år i rad har samtliga sistaårselever tagit examen och skolan är idag en av de mest sökta i Göteborg. Läs mer.

 

Vuxenutbildningen

inblick-vux_150Samhällsorientering ger effektivare Sfi-utbildning

På Eductus i Avesta har man hittat ett upplägg som gör att de som läser svenska för invandrare (sfi) blir färdiga med sin utbildning allt snabbare. Förklaringen ligger i att alla deltagare sedan augusti 2016 läser fem veckors samhällsorientering på heltid innan de påbörjar sina ordinarie sfi-studier.

Arbetssättet med samhällsorientering har bland annat resulterat i att fler går färdigt sfi-utbildningen och att köerna till sfi-utbildningarna i kommunen har minskat. Läs mer.

Från tidigare år

God kommunikation skapar trygghet på Västanvinden

Espiras förskolor använder framtidens kommunikationslösning

Flexibilitet och engagemang för att möta varje elev

Här får alla elever extra utrymme

Mentorprogram ger eleverna kontakt med näringslivet

Goda relationer lägger grunden på Plusgymnasiet i Kristianstad

En effektiv språngbräda in i arbetslivet

Motivationsgruppen – en viktig motivationsinsats

Innehållsansvarig

Uppdaterad