Kvalitet i praktiken

Dessa artiklar finns med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2015. De lyfter fram exempel på kvalitetsarbete i våra verksamheter, från förskola till vuxenutbildning.

Förskolan

God kommunikation skapar trygghet på Västanvinden
Västanvinden liten
Ordet dokumentation har fått en negativ klang och beskrivs ofta som något som stjäl tid från viktigt pedagogiskt arbete. Pysslingen Förskolor har tydligt identifierat hur den pedagogiska dokumentationen kan användas som ett stöd i det dagliga arbetet. Läs mer.

 

Espiras förskolor använder framtidens kommunikationslösning

Espira_litenFör att utveckla kommunikationen mellan förskola och föräldrar använder Espira ett digitalt kommunikationsverktyg. Verktyget, som kallas Spireportalen, underlättar pedagogernas arbete och gör det enklare för föräldrar att hålla kontakten med förskolan. Läs mer.

 

Grundskolan

Flexibilitet och engagemang för att möta varje elev

Vittra Gerdsken_liten

Att aldrig ge upp sitter i väggarna på Vittra Gerdsken i Alingsås. Skolan jobbar framgångsrikt med att hitta lösningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen – och för att lyckas krävs både struktur, ett aldrig sinande engagemang för varje elev och en förmåga att gå utanför boxen. Läs mer.

 

Här får alla elever extra utrymme
Jorielskolan liten

Att möta alla elever där de befinner sig har en särskild betydelse på Jorielskolan i Älvsjö. Samtliga 57 elever på skolan har någon form av neurologisk funktionsnedsättning och varje elev har sitt unika behov av särskilt stöd och anpassad undervisning. Läs mer.

 

Gymnasieskolan

Goda relationer lägger grunden på Plusgymnasiet i Kristianstad

Plusgymnasiet Kristianstad_liten

”No relation, No education.” Det är devisen som Jens Levin, rektor på Plusgymnasiet i Kristianstad, bygger sin skola kring. Och att alltid sätta goda relationer i centrum ger resultat. På fyra år har skolan vuxit från 38 till 450 elever.

– Det bästa med den här skolan är relationerna mellan lärare och elever. Även om det är lärare som man inte själv har i något ämne så kan man stanna och snacka i korridoren, säger sistaårseleven Rasmus Rönn Kjellqvist. Läs mer.

Mentorprogram ger eleverna kontakt med näringslivet

ProCivitas_Helsingborg_liten

På ProCivitas i Helsingborg är avståndet mellan skolan och näringslivet kort. Ett exempel på det är att alla elever som vill får en egen extern mentor i årskurs 3. Mentorerna kommer från det lokala näringslivet och eleverna kan själva vara med och påverka hur upplägget ska se ut. Läs mer.

 

Vuxenutbildningen

En effektiv språngbräda in i arbetslivet

Teknikhögskolan_litenTusentals arbetsgivare inom industrin är i stort behov av rätt kompetens och många människor i Sverige är i behov av arbete. Yrkeshögskolans uppgift är att matcha dessa behov och på Teknikhögskolan i Västerås har man hittat en framgångsrik modell.

Robert Messing utbildar sig till automationsingenjör och läser nu sin sista termin på Teknikhögskolan. De som går utbildningen blir snabbt eftertraktade på arbetsmarknaden. Läs mer

Motivationsgruppen – en viktig integrationsinsats

Motivationsgruppen_litenAtt läsa Svenska för invandrare (SFI) kan vara svårt för många människor som nyligen flytt krig och förföljelse. På Hermods i Malmö finns en skräddarsydd SFI-undervisning för personer som brottas med pågående trauman, som ofta beror på att de har familj kvar i krigsdrabbade områden. Läs mer.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad