Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt den nationella betygsstatistiken 2018/19 ökade andelen gymnasieelever som fick examen under det gångna läsåret, från 87,9 till 89,5 procent i AcadeMedias gymnasieskolor (inklusive nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet). Riksgenomsnittet var 91,0 procent. Betygspoängen steg från 13,9 till 14,1 poäng (riksgenomsnitt var 14,4 poäng). Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan emellertid konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2018/19 (den så kallade genomströmningen) ökade till 74,5 procent men ligger fortsatt lägre än riksgenomsnittet (76,6 procent). En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg VT19 visar på något större avvikelser än i riket totalt.

När det gäller värdegrundsarbetet ligger resultaten från årets elevenkät generellt sett högre jämfört med förra årets mätning. Gymnasieleverna känner sig i hög grad trygga (87 procent) men ger överlag alltför låga betyg till arbetsron och bemötandet mellan eleverna på skolan (63 respektive 72 procent).

När det gäller den upplevda kvaliteten stiger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola såväl som trivseln och nöjdheten med undervisningen, men även här är variationen mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus och Sjölins Gymnasium.

Innehållsansvarig

Uppdaterad