Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt AcadeMedias interna sammanställning av betygsresultaten 2018/19 (inklusive nyförvärven Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet) ökar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 88,7 till 89,6 procent (riksgenomsnitt 2018 var 90,4 procent). Betygspoängen ligger dock kvar på samma nivå som föregående år, 14,1 poäng (riksgenomsnitt 2018 var 14,3 poäng). Definitivt utfall och jämförelse med aktuellt riksgenomsnitt kan redovisas först vid årsskiftet då den nationella betygsstatistiken presenteras. Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljt sin gymnasieutbildning på tre år och erhållit examen läsåret 2017/18 (den så kallade genomströmningen) har ökat till 74,2 procent men ligger fortsatt lägre än riksgenomsnittet (76,1 procent). Utfall för läsåret 2018/19 publiceras i Skolverkets databas i december. En granskning av överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg VT19 visar på något större avvikelser än i riket totalt.

När det gäller värdegrundsarbetet ligger årets elevenkätsresultat i nivå med förra årets mätning. Gymnasieleverna känner sig i hög grad trygga (86 procent) men ger generellt sett alltför låga betyg till arbetsron och bemötandet mellan eleverna på skolan (61 respektive 69 procent).

När det gäller den upplevda kvaliteten ligger andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola kvar på föregående läsårs nivå medan trivseln bland elever minskar något, men även här är variationen i utfall mellan olika huvudmän och enheter påfallande stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus och Sjölins Gymnasium.

Innehållsansvarig

Uppdaterad