Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningens olika områden: svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, arbetsförmedlingstjänster samt yrkeshögskoleutbildning.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningar och andra resultat kopplade till funktionell kvalitet visar att andelen som gått ut med minst betyget E inom såväl den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen generellt sett legat stabil över tid. Likaså har det varit stabila resultat inom yrkeshögskolan gällande andelen som når kraven för examen. I jämförelse med motsvarande riksgenomsnitt ligger den grundläggande vuxenutbildningen över detta, medan den gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ligger under.

upplevd_kvalitet_vuxAcadeMedias vuxenutbildning gör två gånger per år en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultaten från vårterminen 2017 visar att andelen som är nöjda och kan rekommendera sin utbildning/aktivitet totalt sett ligger kvar på samma höga nivåer som året innan. Undantaget är sfi och grundläggande vuxenutbildning där utfallet är något lägre. Totalt var det i 2017 års mätning 84,6 procent av deltagarna som kunde tänka sig att rekommendera utbildningsanordnaren till andra (84,9 procent år 2016) och 82,1 procent som var nöjda med sin utbildning (81,8 procent år 2016).

trappan-vuxUnder våren 2017 gjordes även en uppföljning av vilka steg tidigare elever och deltagare tagit efter avslutad utbildning. Utfallet visar en stigande andel deltagare  i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats (från 75 till 79 procent).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly, samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad