Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningens olika områden: svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, arbetsförmedlingstjänster samt yrkeshögskoleutbildning.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (Sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Inom såväl den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen är andelen som går ut med minst betyget E generellt sett stabil över tid. Likaså är det stabila resultat inom yrkeshögskolan gällande andelen som når kraven för examen. Jämfört med riket som helhet ligger resultaten inom den grundläggande vuxenutbildningen över riksgenomsnittet, medan de ligger något under inom den gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Vad gäller Sfi mäts både antalet godkända betyg och antal timmar i genomsnitt per avklarad kurs och här syns under 2016 en något längre lärsträcka än föregående år. Området arbetsförmedlingstjänster har under 2016 överlag haft en positiv kvalitetsutveckling med fler deltagare som når målen med utbildningen.

vux-totalt-upplevd-kvalitet-diagramAndelen som är nöjda och kan rekommendera sin utbildning/aktivitet har under 2016 överlag utvecklats positivt och resultaten är högre än tidigare år inom samtliga verksamhetsområden i AcadeMedias vuxenutbildning. Undantaget är Sfi där utfallet är något lägre. Totalt var det i 2016 års mätning 84,9 procent av deltagarna som kunde tänka sig att rekommendera utbildningsanordnaren till andra (82,3 procent år 2015) och 81,8 procent som var nöjda med sin utbildning (80,6 procent år 2015).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Utbildningsborgen, Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly, samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad