Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2018 visar att andelen som gått ut med minst betyget E minskat något såväl inom den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen (inom grundläggande vuxenutbildning sjönk den från 90,2 procent till 88,0 procent och inom gymnasial vuxenutbildning från 85,0 procent till 83,3 procent). Detsamma gäller andelen med examen inom yrkeshögskolan (från 70 procent till 69 procent). I jämförelse med föregående års riksgenomsnitt ligger den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen under detta. Riksgenomsnitt för 2018 är ännu ej publicerade.

AcadeMedias vuxenutbildning gör två gånger per år en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från höstterminen 2018 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (79,7 procent) och i nivå med utfallet från vårterminen (80,0). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter till andra ökar till 84,3 procent (84,0).

 

 

Under hösten 2017 gjordes återigen en uppföljning av vilka steg tidigare elever och deltagare tagit efter avslutad utbildning. Utfallet avseende andel deltagare i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats ligger i linje med föregående mätning (från 79 till 78 procent).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly, samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad