Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningens olika områden: svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, arbetsförmedlingstjänster samt yrkeshögskoleutbildning.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2017 visar att andelen som gått ut med minst betyget E ökat såväl inom den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen (inom grundläggande vuxenutbildning steg den från 89,8 procent till 90,2 procent och inom gymnasial vuxenutbildning från 83,0 procent till 85,0 procent). Detsamma gäller andelen med examen inom yrkeshögskolan (från 65 procent till 70 procent). I jämförelse med riksgenomsnitten ligger den grundläggande vuxenutbildningen över detta, medan den gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ligger under.

AcadeMedias vuxenutbildning gör två gånger per år en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från höstterminen 2018 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (79,7 procent) och i nivå med utfallet från vårterminen (80,0). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter till andra ökar till 84,3 procent (84,0).

 

 

Under hösten 2017 gjordes återigen en uppföljning av vilka steg tidigare elever och deltagare tagit efter avslutad utbildning. Utfallet avseende andel deltagare i arbete/vidare studier 6 månader efter avslutad insats ligger i linje med föregående mätning (från 79 till 78 procent).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly, samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad