Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2019 visar att andelen som gått ut med minst betyget E minskat något inom den grundläggande vuxenutbildningen samtidigt som den ökat inom den gymnasiala vuxenutbildningen (inom grundläggande vuxenutbildning sjönk den från 88,0 procent till
87,3 procent och inom gymnasial vuxenutbildning steg den från 83,3 procent till 83,9 procent). I jämförelse med riksgenomsnitten ligger den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia under dessa. Andelen med examen inom yrkeshögskolan sjönk från 69 procent till 66 procent, vilket även här betyder en lägre andel för AcadeMedia än tidigare års riksgenomsnitt.

AcadeMedias vuxenutbildning gör årligen även en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från höstterminen 2020 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (85,5 procent) men har minskat jämfört med utfallet från förra mätningen (86,4). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter har istället ökat och ligger nu på 87,7 procent.

 

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, Movant, The Game Assembly samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad