Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2018 visar att andelen som gått ut med minst betyget E minskat något såväl inom den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen (inom grundläggande vuxenutbildning sjönk den från 90,2 procent till 88,0 procent och inom gymnasial vuxenutbildning från 85,0 procent till 83,3 procent). Detsamma gäller andelen med examen inom yrkeshögskolan (från 70 procent till 69 procent). I jämförelse med riksgenomsnitten ligger den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen under dessa.

AcadeMedias vuxenutbildning gör två gånger per år en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från vårterminen 2019 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (82,6 procent) och har ökat jämfört med utfallet från höstterminen (79,7). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter till andra ökar till 86,4 procent (84,3).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, Movant, The Game Assembly samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad