Kvalitetsresultat yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly och Plushögskolan som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt – i ledningsgrupperna, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete) och framhåller vad de som arbetsgivare behöver för kunskaper hos sin framtida arbetskraft.

De koncernövergripande utgångspunkterna för Yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv (ändamålsenlig kvalitet). Utfall rörande ändamålsenlig kvalitet kommer att kunna presenteras under våren 2017.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

vux-yrkeshogskola-funktionell-kvalitet-diagramÅr 2016 var det 65 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är i nivå med föregående år, men fortsatt under riksgenomsnittet som 2015 låg på 72 procent. Nationella jämförelsetal för 2016 har ännu inte publicerats.
 
 
 

vux-yrkeshogskola-upplevd-kvalitet-diagramUpplevd kvalitet – nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 80,7 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 85,4 procent kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Utfallet är betydligt högre än vid de båda tidigare mättillfällena.
 
 
 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad