Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly och Plushögskolan (Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan) som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt – i ledningsgrupperna, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete) och framhåller vad de som arbetsgivare behöver för kunskaper hos sin framtida arbetskraft.

De koncernövergripande utgångspunkterna för Yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

År 2018 var det 69 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är en marginell nedgång jämfört med året innan och under förra årets riksgenomsnitt på 73 procent. Sammanställningar för första halvåret 2019 visar på en nedgång med ett par procentenheter jämfört med 2018 års resultat.

Riksgenomsnittet för 2018 förväntas preliminärt hamna på mellan 72 och 73 procent enligt MYH:s statistiska årsrapport för 2019.

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 76,9 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 79,0 procent kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Utfallet är därmed betydligt lägre än i den senaste mätningen.

 

 

Ändamålsenlig kvalitet

I samverkan med MYH görs årligen en uppföljning av de examinerades sys­selsättning 6 månader efter examen. Uppföljningen visar att 89 procent av de som examinerades 2018 hade arbete 6 månader efter avslutade studier. Utfallet är oförändrat jämfört med förra årets mätning.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad