Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly , KUI och Plushögskolan (Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan) som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna på arbetsmarknaden är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt, bland annat i utbildningarnas respektive ledningsgrupp, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete), erbjuda föreläsningar och framhålla vad de som arbetsgivare ser för behov och kompetens inom respektive bransch.

De koncernövergripande utgångspunkterna för yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv.

Kunskapsresultat

År 2019 var det 66 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är en nedgång jämfört med året innan och under förra årets riksgenom-
snitt (2018) på 72 procent . Riksgenomsnittet för 2019 förväntas preliminärt hamna på mellan 71 och 72 procent enligt MYH:s statistiska årsrapport från 2020.

 

Nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 84,4 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och
86,2 procent kunde rekommendera utbildnings-
anordnaren till andra. Nöjdheten är därmed oförändrad och rekommendationsgraden har ökat ytterligare jämfört med senaste mätningen.

 

 

Sysselsättning efter examen

*Ny beräkningsmodell fr o m år 2019.

I samverkan med MYH görs årligen en uppföljning av de examinerades sys­selsättning 6 månader efter examen. Uppföljningen visar att 91 procent av de som examinerades 2019 hade arbete 6 månader efter avslutade studier. Riksgenomsnittet hamnade på
87 procent, en stor nedgång jämfört med året innan.

 

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad