Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly och Plushögskolan som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt – i ledningsgrupperna, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete) och framhåller vad de som arbetsgivare behöver för kunskaper hos sin framtida arbetskraft.

De koncernövergripande utgångspunkterna för Yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Funktionell_YHvuxÅr 2017 var det 70 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är en ökning jämfört med tidigare år men fortsatt under förra årets riksgenomsnitt på 73 procent.

 

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 78,0 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 80,0 procent kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Utfallet är därmed lägre än i de senaste mätningarna.

 

 

Ändamålsenlig kvalitet

yh-andamalsenlig-kvalitet-vuxAndelen examinerade inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildning som i 2016 års uppföljning hade en anställning året efter examen var totalt sett 81 procent. Motsvarande andel för riket låg på 91 procent.

 

 

 

 

Trappan_YHvuxEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40-50 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som deltog i yrkeshögskola under perioden december 2016 – maj 2017. Utfallet visar att 94 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad