Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly och Plushögskolan (Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan) som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt – i ledningsgrupperna, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete) och framhåller vad de som arbetsgivare behöver för kunskaper hos sin framtida arbetskraft.

De koncernövergripande utgångspunkterna för Yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

År 2018 var det 69 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är en marginell nedgång jämfört med tidigare år och fortsatt under förra årets riksgenomsnitt på 72 procent.

Det bör noteras att 2017 års riksgenomsnitt endast är en prognos och kan komma att justeras, då det definitiva utfallet publiceras i maj.

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 81,0 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 85,0 procent kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Utfallet är därmed betydligt högre än i den senaste mätningen.

 

 

Ändamålsenlig kvalitet

Andelen examinerade inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildning som i 2017 års uppföljning hade en anställning 6 månader efter examen var 93 procent, vilket är en uppgång på 12 procentenheter jämfört med 2016. Statistiken från Myndigheten för Yrkeshögskolan för examinerade år 2017 är ännu preliminär på grund av löpande uppdateringar. Riksgenomsnittet för 2016 låg på 91 procent och har ännu inte fastställts för 2017.

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad