Kvalitetsresultat yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly och Plushögskolan som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt – i ledningsgrupperna, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete) och framhåller vad de som arbetsgivare behöver för kunskaper hos sin framtida arbetskraft.

De koncernövergripande utgångspunkterna för Yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

andel-med-examen-yh-vuxÅr 2016 var det 65 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är i nivå med föregående år, men fortsatt under riksgenomsnittet på 73 procent (preliminärt rikssnitt).

 

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

YHVux_upplevdkvalitetInom AcadeMedias yrkeshögskola var 79,8 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 85,3 procent kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Utfallet är i fortsatt nivå med de två senaste mätningarna.

 

 

Ändamålsenlig kvalitet

yh-andamalsenlig-kvalitet-vuxAndelen examinerade inom AcadeMedias yrkeshögskoleutbildning som i 2016 års uppföljning hade en anställning året efter examen var totalt sett 81 procent. Motsvarande andel för riket låg på 91 procent.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad