Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildning skapar möjligheter för människor att ta nästa steg i livet. För en del handlar det om att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller att lära sig ett helt nytt, för andra om att lära sig ett nytt språk eller en ny kultur. AcadeMedias uppdrag är därmed både stort och betydelsefullt för att minska utanförskapet såväl som att öka sysselsättningsgraden.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Extra glädjande i den senaste undersökningen är de stora uppgångarna när det handlar om nöjdhet inom den grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildningen samt inom yrkeshögskolan.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

Utvecklingen av betygsresultaten inom dessa verksamhetsområden är dock bekymmersam och totalt sett ligger AcadeMedias verksamheter under riksgenomsnitten. En förklaring till detta är att en betydligt högre andel deltagare läser på distans jämfört med övriga riket och att distansutbildning, såväl i riket som inom AcadeMedia, har lägre betygsresultat än klassrumsbaserad utbildning. Det är därför angeläget att utveckla formerna för undervisningen så att den i högsta möjliga utsträckning möter de vuxenstuderandes behov och förväntningar. Ökad individanpassning och vidareutvecklad distanspedagogik är därför två av de högst prioriterade utvecklingsområdena inom AcadeMedias vuxenutbildning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad