Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildning skapar möjligheter för människor att ta nästa steg i livet. För en del handlar det om att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller att lära sig ett helt nytt, för andra om att lära sig ett nytt språk eller en ny kultur. AcadeMedias uppdrag är därmed både stort och betydelsefullt för att minska utanförskapet såväl som att öka sysselsättningsgraden.

Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna inom AcadeMedias vuxenutbildning fortsätter totalt sett att vara hög vilket indikerar att deltagarna tycker att våra utbildningsanordnare gör ett bra arbete. Extra glädjande i den senaste undersökningen är uppgången både när det gäller nöjdhet och rekommendationsgrad inom arbetsförmedlingstjänster, som under 2019 sjönk rejält då arbetsförmedlingen hade en stor omställningsprocess.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

En viktig parameter att ta hänsyn till när betygsresultat analyseras på övergripande nivå är att andelen som läser på distans är högre inom AcadeMedias vuxenutbildningar än i övriga riket, och att distansutbildningar har lägre betygsresultat än klassrumsbaserad utbildning. Detta är dock något som AcadeMedias verksamheter arbetar för att förändra. Vidare-utveckling av distanspedagogiken för att i högsta möjliga utsträckning kunna möta de vuxenstuderandes behov och förväntningar är därför ett högt prioriterat utvecklings-område.

Innehållsansvarig

Uppdaterad