Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildning skapar möjligheter för människor att ta nästa steg i livet. För en del handlar det om att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller att lära sig ett helt nytt, för andra om att lära sig ett nytt språk eller en ny kultur. AcadeMedias uppdrag är därmed både stort och betydelsefullt för att minska utanförskapet såväl som att öka sysselsättningsgraden.

Våren 2020 kom att innebära distansstudier för samtliga deltagare, oberoende av vald studieform och sedan dess har året dominerats av anpassningar på grund av pågående pandemi. Antalet deltagare har också ökat inom samtliga verksamhetsområden och studieformer. Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildningar sker det sker positiva förflyttningar gällande kvalitetsresultaten.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

En viktig parameter att ta hänsyn till när betygsresultaten analyseras för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning är att andelen som läser på distans är högre inom AcadeMedias vuxenutbildningar än i övriga riket, och att distansutbildningar har lägre betygsresultat än klassrumsbaserad utbildning. Detta är något som AcadeMedias verksamheter arbetar för att förändra och vidareutveckling av distanspedagogiken pågår för att möta de vuxenstuderandes behov och förväntningar.

Generellt sett har AcadeMedias vuxenutbildning uppvisat god förmåga att möta de utmaningar som man ställts inför under pandemin. Nöjdheten och benägenheten att rekommendera verksamheterna fortsätter också totalt sett att vara hög vilket tyder på att deltagarna tycker att AcadeMedias utbildningsanordnare gör ett bra arbete.

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad