Kvalitetsresultat grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet. De syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Elevgruppen har i hög grad annat modersmål än svenska.

Inom AcadeMedia är det Hermods och Eductus som huvudsakligen bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå (NTI-skolan har endast ett fåtal elever och undantas därför i denna redovisning). Utbildningen bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds vanligtvis i form av klassrumsundervisning (närstudier) men även genom distansundervisning eller en kombination av de båda (flexundervisning).

De koncernövergripande utgångspunkterna för den grundläggande vuxenutbildningen inom Academedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/utbildningen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Utfall rörande ändamålsenlig kvalitet kommer att kunna presenteras under våren 2017.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

vux-grundlaggande-vux-funktionell-kvalitet-diagramAndelen elever som når betygen A-E (dvs. minst godkänt) inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning var år 2016 nära 90 procent. Detta är en viss nedgång jämfört med 2015, men fortsatt över förra årets riksgenomsnitt. Nationella jämförelsetal för 2016 har ännu inte publicerats.
 
 
 
 

vux-grundlaggande-vux-upplevd-kvalitet-diagramUpplevd kvalitet – nöjdhet

Totalt är det 84,3 procent av eleverna inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning som är nöjda med sin utbildning och 86,9 procent kan rekommendera den till andra. Det är en positiv trend över tid och resultaten har gått upp markant jämfört med för ett år sedan.
 
 
 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad