Kvalitetsresultat grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna de kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet. De syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Elevgruppen har i hög grad annat modersmål än svenska.

Inom AcadeMedia är det Hermods och Eductus som huvudsakligen bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå (NTI-skolan har endast ett fåtal elever och undantas därför i denna redovisning). Utbildningen bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds vanligtvis i form av klassrumsundervisning (närstudier) men även genom distansundervisning eller en kombination av de båda (flexundervisning).

De koncernövergripande utgångspunkterna för den grundläggande vuxenutbildningen inom Academedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/utbildningen (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Under 2018/19 genomfördes dock ingen uppföljning av den ändamålsenliga kvaliteten inom den grundläggande vuxenutbildningen.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Andelen elever som når betygen A-E (dvs. minst godkänt) inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning var 87,3 procent år 2019. Detta är en marginell nedgång jämfört med 2018 och koncernen ligger något under förra årets riksgenomsnitt. Rikssnittet för 2019 förväntas komma i maj-juni 2020.

 

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

Totalt var det 89,2 procent av eleverna inom AcadeMedias grundläggande vuxenutbildning som var nöjda med sin utbildning och 88,2 procent kunde rekommendera den till andra. Nöjdhetsgraden såväl som andelen som kan rekommendera anordnaren till andra fortsätter därmed att öka.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad