Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Inom AcadeMedia bedrivs de gymnasiala vuxenutbildningarna av NTI-skolan, Hermods, KUI, Movant och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Under 2018/19 genomfördes dock ingen uppföljning av den ändamålsenliga kvaliteten inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Under 2018 uppnådde 83,3 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst betyget E (godkänt). Detta är en nedgång från föregående års resultat och därmed fortsatt under riksgenomsnittet (88 procent). Sammanställningar för första halvåret 2019 visar på en marginell uppgång jämfört med 2018 års resultat.

 

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I vårens mätning (2019) uppgav 84,6 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 88,6 procent kunde rekommendera den till andra. Nöjdheten såväl som rekommendationsgraden har därmed ökat väsentligt jämfört med mätningen hösten 2018.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad