Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Under 2017 bedrevs AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildningar av NTI-skolan, Hermods, KUI och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet).

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Under 2018 uppnådde 83,3 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst betyget E (godkänt). Detta är en nedgång från föregående års resultat och därmed fortsatt under förra årets riksgenomsnitt (88 procent).

Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i juni.

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I höstens mätning (2018) uppgav 79,1 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 81,1 procent kunde rekommendera den till andra. Resultaten är därmed lägre än motsvarande mätning våren 2018.

 

Ändamålsenlig kvalitet

Trappan_gymnasievuxEn viktig del i AcadeMedias uppföljningsprogram för vuxenutbildningen är att fånga effekten av utbildningsinsatserna för våra elever. Totalt är det cirka 40-50 000 deltagare som utfrågas två gånger per år om vilka steg de tagit efter avslutad utbildning. Av bilden här intill framgår resultatet för den del av de tillfrågade som läste gymnasial vuxenutbildning under perioden december 2016 – maj 2017. Utfallet visar att 85 procent av dessa är i arbete/vidare studier sex månader efter avslutad insats.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad