Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Inom AcadeMedia bedrivs de gymnasiala vuxenutbildningarna av NTI-skolan, Hermods, KUI, Movant och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Under 2018/19 genomfördes dock ingen uppföljning av den ändamålsenliga kvaliteten inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Under 2019 uppnådde 83,9 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst
betyget E (godkänt). Detta är en uppgång jämför med föregående års resultat men fortsatt under föregående års riksgenomsnitt (88,1 procent). Riksgenomsnittet för 2019 förväntas komma i maj-juni 2020.

 

 

Upplevd kvalitet – nöjdhet

I höstens mätning (2019) uppgav 86,8 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 86,5 procent kunde rekommendera den till andra. Nöjdheten har därmed ökat ytterligare medan rekommendationsgraden sjunkit jämfört med mätningen våren 2019.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad