Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Under 2016 bedrevs AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildningar av NTI-skolan, Hermods, KUI och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning (funktionell kvalitet), att de ska vara nöjda med utbildningen (upplevd kvalitet) och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv (ändamålsenlig kvalitet). Utfall rörande ändamålsenlig kvalitet kommer att kunna presenteras under våren 2017.

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

vux-gymnasial-vux-funktionell-kvalitet-diagramUnder 2016 uppnådde 83 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst betyget E (godkänt). Detta är i nivå med föregående års resultat men något under riksgenomsnittet från 2015 som låg på 87 procent (det senast redovisade jämförelsetalet från Skolverket).
 
 
 

vux-gymnasial-vux-upplevd-kvalitet-diagramUpplevd kvalitet – nöjdhet

I 2016 års mätning angav 83,6 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 86,3 procent kunde rekommendera utbildningen till andra. Resultatet är klart högre än föregående år.
 
 
 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad