Tillsyn

Tillsyn av AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Under 2016/17 genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn av grundskolorna och gymnasieskolorna inom AcadeMedia. Med något enstaka undantag kommer alla enheter att genomlysas av tillsynsmyndigheten.

I dokumentet till höger finns en förteckning över de grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia som bedriver verksamhet under läsåret 2016/17 och som haft eller kommer att få en tillsyn under perioden. Under kolumnerna ”Typ av beslut” respektive ”Status” framgår utfallet från tillsynen för respektive skola.

Om du vill se Skolinspektionens beslut för en specifik skola klickar du på diarienumret i tabellen så länkas du vidare till Skolinspektionen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad