Övergripande garanti

AcadeMedia är en garant för alla våra utbildningsverksamheters långsiktiga trygghet och utveckling.

Kvalitetsgarantin

Vårt gemensamma kvalitetsledningssystem, AcadeMediamodellen, garanterar att vi kvalitetssäkrar vårt uppdrag.

Utbildningsgarantin*

Alla som börjar hos oss garanteras att få gå färdigt sin utbildning.

Trygghetsgarantin

Ett ständigt fokus på elevhälsa av högsta kvalitet garanterar att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att lyckas skapa en trygg miljö för alla deltagare.

Öppenhetsgarantin

AcadeMedia redovisar kvalitetsresultat offentligt, vi har meddelarskydd för medarbetare, fackliga samverkansavtal samt kollektivavtal. Vi genomför också extern revision.

*Inom vuxenutbildningen gäller denna garanti de deltagare som själva valt våra utbildningar. I de fall vi har anlitats av andra aktörer, som exempelvis Arbetsförmedlingen, och denne av något skäl avbryter samarbetet, gäller inte garantin.

Innehållsansvarig

Uppdaterad