Mentorprogram för seniora chefer

För att utveckla våra seniora ledare har vi ett mentorprogram inom AcadeMedia. Tanken med programmet är att mentor och adept tillsammans ska fördjupa sig i frågor som handlar om hur det är att vara ledare inom AcadeMedia. Det handlar om att utmana och stimulera till att tänka i nya banor kopplat till lärande och ledarskap.

Syftet är också att seniora ledare, med potential att anta nya utmaningar, på ett mer medvetet sätt ska kunna förbereda sig för att axla nya uppdrag. Det är helt enkelt ett sätt att säkra vår successionsordning.

Läs mer om programmet på vår öppna medarbetarwebb

Här kan du läsa mer om mentorprogrammet

mentorsprogram

Seniora chefer matchas för att utveckla sitt ledarskap

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad