AcadeMedia – vi er med og bygger et bedre samhold

AcadeMedia skaper muligheter for mennesker å utvikle seg i hele utdanningskjeden. Våre 15 800 medarbeidere fordelt på 650 førskoler, grunnskoler, videregående skoler og voksenutdanning har et felles fokus på kvalitet og utvikling. Alle 176 000 barn, elever og deltakere som går på våre skoler under ett år skal få en utdanning som er av så god kvalitet at de når utdanningens mål. Alle som har valgt oss skal får de forutsetninger de behøver for å nå sitt fulle potensial og vi gir garantier når det gjelder utdanning, kvalitet, åpenhet og trygghet.

Vi er Nord-Europas største utdanningsaktør – vår størrelse skaper trygghet og stabilitet.