Selskapsstruktur

Størrelsen skaper trygghet

Vår størrelse gir oss en mulighet til å koordinere en rekke fellesfunksjoner. Dettebetyr at vi kan bruke mer tid og ressurser på hvert enkelt barn og hver enkelt elev. Slike fellesfunksjoner kan være kvalitetsarbeid, HR, innkjøp, IT, finans, kommunikasjon og andre ledelsesfunksjoner. Vi har ekspertise innen alle disse områdene, noe alle våre virksomheter kan dra nytte av.

Til syvende og sist handler det om å bruke mest mulig ressurser der det har størst positiv virkning – det vil si i klasserommene.

Vår selskapsstruktur

Ved første øyekast kan det være vanskelig å forstå AcadeMedias selskapsstruktur fordi vi består av mange selskaper. Grunnen til dette er at AcadeMedia er et stort selskap som har vokst raskt gjennom flere år og har samtidig gjennomført mange oppkjøp. AcadeMedia AB er morselskapet og våre virksomheter er datterselskaper. Hver enkelt godkjenning av en frittstående skole ligger i våre datterselskaper, og ikke i den overordnede strukturen. Det å slå sammen datterselskaper, eller legge dem ned for å la deres virksomhet inngå i morselskapet, er komplisert og mange hensyn må tas. Dette gjelder spesielt for tillatelser fra den svenske Skolinspektionen, som tilsvarer Utdanningsdirektoratet i Norge.

Det at vi har ulike selskaper og merkevarer innen AcadeMedia innebærer også at vi kan være tydelige i vår kommunikasjon med foreldre, elever, medarbeidere, myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå, leverandører og samfunnet generelt. En førskolelærer i Pysslingen er ansatt av Pysslingen, ikke i AcadeMedia . Denne strukturen gjør det enklere for elever, medarbeidere og for eksempel svenske Skolinspektionen å forholde seg til våre virksomheter.

Samtidig som våre ulike virksomheter og selskaper har betydelig selvstendighet og handlefrihet når det gjelder å utforme og utvikle de pedagogiske aktivitetene, vil AcadeMedia alltid være der som en garantist for kvalitet. Vi har ressurser til å hjelpe til der det trengs for å sikre langsiktighet og stabilitet.

Størrelsen betyr ikke bare at vi kan støtte de virksomhetene som måtte ha behov for det, vi har også muligheten til å gjøre langsiktige investeringer og sette inn tiltak som er finansiert av tidligere års overskudd. Å kun se på den enkelte årsrapport vil derfor kunne gi et misvisende bilde av den faktiske økonomiske virkeligheten. Hvis du vil ha et korrekt bilde av vår totale økonomiske situasjon er det de samlede inntektene som rapporteres i AcadeMedia ABs årsrapport som er relevant å se på.

Länk till årsredovisningar

Innehållsansvarig

Uppdaterad