Om AcadeMedia

Om AcadeMedia – Nord-Europas største private utdanningsorganisasjon

AcadeMedia er Sveriges største private utdanningsorganisasjon. Om lag 76 000 foreldre og elever har valgt våre barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Ytterligere 100 000 deltar på noen av våre utdanningstilbud for voksne. AcadeMedia er til stede over hele Sverige, fra Boden i nord til Malmø i sør. Vi dekker hele utdanningsløpet, fra barnehage frem til utdannelse for voksne. Vi har cirka 650 enheter og skoler og 15 800 medarbeidere.

Vår grunnleggende filosofi er at kvalitet er det viktigste vi kan tilby. Om vi ikke holder høyeste grad av kvalitet i alt vi foretar oss, vil de barn og unge og voksne som får sin omsorg og utdannelse gjennom oss velge noen andre. Våre barnehager, skoler og øvrige virksomheter er alle selvstendige, men de har likevel felles krav til kvalitet.

Alle våre tilbud har ulik grad av spesialisering. Foreldrene til barn som skal starte i barnehagen velger nok ikke Pysslingen for at Pysslingen inngår i AcadeMedia, men fordi at de vil at barnet skal gå nettopp i en Pysslingen-barnehage. Det samme gjelder for eleven i niende klasse som vil ha en god IT-utdannelse på den videregående skolen. I Sverige vil hun eller han velge NTI-gymnaset, IT-Gymnaset eller LBS Kreativa Gymnasiet.

AcadeMedias ulike enheter inngår i en større gruppe. Fordelen med denne organisasjonsformen er at vi kan dele på en del ressurser som bidrar til lavere administrasjonskostnader og gir rom for mer satsing på kvalitet og videreutvikling av virksomhetene.

Vi har ressurser til å sette inn tiltak om en skole opplever problemer. Gitt vår størrelse har vi mulighet for satse slik vi for eksempel gjorde i det omfattende arbeidet innen kvalitetsutvikling i 2011-2012. Størrelsen bidrar også til at vi er mer tilpasningsdyktige til endringer innen utdannelse og barneomsorg.

AcadeMedias totale omsetning for 2016/17 var 9,5 milliarder SEK og nettoresultatet var 416 millioner SEK. AcadeMedia er et børsnotert selskap med familiebedriften Mellby Gård som største eier. Andre store eiere i AcadeMedia er Andra AP-fonden, Lannebo Fonder, ODIN Fond og Swedbank Robur. AcadeMedia betaler normal bedriftsskatt i Sverige.

Innehållsansvarig

Uppdaterad