Uppgifter om dig som besöker webbplatsen

När du besöker academedia.se samlar vi in anonyma uppgifter om dig för att kunna förbättra webbplatsen. De uppgifter vi samlar in går alltså inte att koppla till dig som person. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi på AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Bilder

Alla bilder som finns på webbplatsen ägs av AcadeMedia. Du måste alltid uppge att du hämtat bilden på vår webbplats om du vill använda den i andra sammanhang.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på eller frågor om webbplatsen är du välkommen att höra dig.
E-post: info@academedia.se

Upphovsrätt

På www.academedia.se gäller CC-BY, vilket du kan läsa mer om här. Det innebär att du har tillåtelse att dela och använda materialet på webbplatsen för både privata och kommersiella ändamål. Du måste dock uppge att det är här du hämtat materialet.

Tillgänglighetsredogörelse

Från och med den 23 september 2019 ska alla nya webbplatser följa EU:s regler för tillgänglighet. Europeiska unionen har bestämt att alla webbplatser inom offentlig sektor och de som finansieras av skattemedel ska kunna användas av alla. Det innebär bland annat att färger på webbplatsen behöver anpassas för personer med synnedsättning. Det betyder också att språket ska vara lättillgängligt och att teknik ska finnas för automatisk uppläsning av innehållet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad