Linguista erbjuder flera olika språktjänster via distansundervisning eller på plats i skolan. Idén att stödja grund- och gymnasieskolor i att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål. De tjänster som erbjuds är modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och moderna språk.

Språkundervisning på distans genom fjärrundervisning är tillgängligt för skolor i hela Sverige. Undervisning på plats erbjuds för närvarande i Stockholm och Göteborg. Fjärrundervisningen genomförs i realtid med interaktion mellan elev och lärare. Linguista kan anlitas av både kommunala och enskilda huvudmän.

Kontakta Linguista

Telefon: 010-142 14 14
Mejl: info@linguista.se
Webbplats: linguista.se
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 28, 118 66 Stockholm

Innehållsansvarig

Uppdaterad