Förskolan är det första steget på utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete börjar redan i förskolan med gemensamma verktyg för regelbundna uppföljningar av flera olika kvalitetsaspekter.

AcadeMedias förskolor finns inom Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor, Vittra, Espira, Joki och Stepke. Totalt finns det fler än 200 förskolor inom AcadeMedia, ett 30-tal av dem är integrerade med en grundskola, drygt 90 av dem finns i Norge (Espira) och 17  av dem i Tyskland (Joki och Stepke). Bland förskolorna finns olika pedagogik och inriktningar – en del har stort fokus på djur och natur, andra jobbar medvetet och systematiskt med lekfull matematik, för att nämna två exempel.

På den här sidan kan du läsa om våra förskolor.