Förskolan är det första steget på utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete börjar redan i förskolan med gemensamma verktyg för regelbundna uppföljningar av flera olika kvalitetsaspekter.

AcadeMedias förskolor finns inom Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor, Vittra, Espira, Joki, Stepke och Kita Luna & Zwergerlhaus. Totalt finns det fler än 250 förskolor inom AcadeMedia, ett 30-tal av dem är integrerade med en grundskola, 100 av dem finns i Norge (Espira) och 35 av dem i Tyskland (Joki, Stepke, Espira och Kita Luna & Zwergerlhaus). Bland förskolorna finns olika pedagogik och inriktningar – en del har stort fokus på djur och natur, andra jobbar medvetet och systematiskt med lekfull matematik, för att nämna två exempel.

På den här sidan kan du läsa om våra förskolor.