Förskolan är det första steget på utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. Vårt systematiska kvalitetsarbete börjar redan i förskolan med gemensamma verktyg för regelbundna uppföljningar av flera olika kvalitetsaspekter.

AcadeMedias förskolor finns inom Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor, Vittra, Espira och Joki. Totalt finns det drygt 200 förskolor inom AcadeMedia, ett 30-tal av dem är integrerade med en grundskola och drygt 80 av dem finns i Norge (Espira), sju av dem finns i Tyskland, närmare bestämt München (Joki) Bland förskolorna finns olika pedagogik och inriktningar – en del har stort fokus på djur och natur, andra jobbar medvetet och systematiskt med lekfull matematik, för att nämna två exempel.

På den här sidan kan du läsa om våra förskolor.