AcadeMedia har runt 80 grundskolor, de ingår i Pysslingen Skolor och Vittra. Ett 30-tal av dessa grundskolor har integrerade förskolor.

Pysslingen Skolor är en del av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Pysslingen, som startade sina första verksamheter redan på 1980-talet. Vittra har funnits sedan 1993 – det är med andra ord huvudmän som har lång erfarenhet av att bedriva utbildning.

Grundskolorna skiljer sig åt, både vad gäller storlek och pedagogik, men verksamheternas fokus på kvalitet är gemensamt.

Alla skolor följer noggrant upp elevernas kunskapsutveckling, redan från förskoleklass, och anpassar undervisningen så att varje elev får de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Arbetet med regelbundna uppföljningar följer med även i de högre årskurserna.

På den här sidan kan du läsa mer om Vittra och Pysslingen Skolor.