AcadeMedia har 75 grundskolor varav 37 med integrerade förskolor. Dessa för- och grundskolor sorterar under namnen Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Pysslingen Skolor och Vittra. Genom gemensamma namn lyfter vi fram pedagogik och arbetssätt som förenar skolorna i våra olika skolprofiler.

Montessori Mondial består av för- och grundskolor med en modern och resultatinriktad montessoripedagogik. Noblaskolan består av 14 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Pysslingen, som startade sina första förskolor på 1980-talet, är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Även Vittra, som har funnits sedan 1993, har lång erfarenhet av att bedriva utbildning.

Genom AcadeMedias gemensamma kvalitetsmodell följer skolorna upp elevernas kunskapsutveckling, redan från förskoleklass, och anpassar undervisningen så att varje elev får de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Detta arbete följer eleven upp i de högre årskurserna.

På den här sidan kan du läsa mer om Montessori Monndial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra och Pysslingen Skolor. Du kan även klicka dig vidare till skolornas egna hemsidor och se vilka orter de finns på*.

* Siffrorna är hämtade från AcadeMedias årsredovisning publicerad den 27 oktober 2020.