AcadeMedia har 74 grundskolor som ingår i Pysslingen Skolor och Vittra. Av dessa har 35 integrerade förskolor.
Pysslingen, som startade sina första förskolor på 1980-talet är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Även Vittra, som har funnits sedan 1993 har lång erfarenhet av att bedriva utbildning. Grundskolorna skiljer sig åt i storlek och pedagogik, men delar fokuset på att ständigt hålla hög kvalitet.

Det märks bland annat i skolornas noggranna arbete med att följa upp elevernas kunskapsutveckling, redan från förskoleklass, och anpassar undervisningen så att varje elev får de rätta förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential. Det är också ett arbete som följer eleven upp i de högre årskurserna.

På den här sidan kan du läsa mer om Pops Academy, Vittra och Pysslingen Skolor. Du kan även klicka dig vidare till skolornas egna hemsidor och se vilka orter de finns på*.

Siffrorna är hämtade från AcadeMedias delårsrapport publicerad den 5 maj 2020.