Framtidsgymnasiet erbjuder yrkesinriktade utbildningar genom följande program:

  • Fordons- och transportprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • VVS- och fastighetsprogrammet

Det finns idag totalt sex yrkesinriktade skolor inom Framtidsgymnaiset på orterna Göteborg, Kristianstad, Linköping, Malmö, Nyköping och Stockholm (Bromma).

Undervisningen präglas av tre grundläggande idéer: samverkan med näringslivet, individualiserad undervisning och ett ämnesövergripande arbetssätt. All utbildning har ett tätt samarbete med näringslivet via det obligatoriska arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Det innebär att utbildningens praktiska moment i huvudsak sker ute på företag men även i egen verkstad. Skolverksamheten utgår ifrån elevens förutsättningar och behov samt att kärnämnen och karaktärsämnen är integrerade.

Kontakta Framtidsgymnasiet

Du kan kontakta Framtidsgymnasiet med hjälp av informationen som finns på hemsidan eller på nedanstående adress.

Besöksadress: Lilla bommen 4A, 411 04 Göteborg
Box 2121, 403 13 Göteborg

Webbplats: www.framtidsgymnasiet.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad