Framtidsgymnasiet

Framtidsgymnasiet erbjuder yrkesinriktade utbildningar på följande utbildningar:

  • fordons- och transportprogrammet
  • el- och energiprogrammet
  • industritekniska programmet
  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • VVS- och fastighetsprogrammet

Undervisningen präglas av tre grundläggande idéer, samverkan med näringslivet, individualiserad undervisning och ett ämnesövergripande arbetssätt. All utbildning har ett tätt samarbete med näringslivet via det obligatoriska arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Det innebär att utbildningens praktiska moment i huvudsak sker ute på företag men även i egen verkstad. Skolverksamheten utgår ifrån elevens förutsättningar och behov samt att kärnämnen och karaktärsämnen är integrerade.

Kontakta Framtidsgymnasiet

Du kan kontakta Framtidsgymnasiet via den metod du föredrar med hjälp av informationen nedan.

Kaserntorget 6
411 18 Göteborg

Besök huvudkontor: Kaserntorget 6

Webbplats: www.framtidsgymnasiet.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad