Hagströmska Gymnasiet

Hagströmska Gymnasiet har tre gymnasieskolor på tre orter; Falun, Uppsala och Linköping. Skolornas vision är ”Framtidens skola redan idag” och arbetar utefter fyra grundpelare – kunskap, nyfikenhet, verklighet och trygghet.

Hagströmska Gymnasiet Falun

Vi jobbar med ett aktivt lärande där projekt och ämnen knyts ihop till en helhet och eleverna blir väl förberedda för livet efter studenten. Sambandet mellan arbetssätt och elever med goda kunskaper är tydligt, vilket märks både i arbetslivet och på universiteten. Vi jobbar alltid för att eleven ska känna trivsel och trygghet. Hos oss kan varje elev påverka sin utbildning och känna sig delaktig.

På Hagströmska Gymnasiet kan alla elever studera till grundläggande högskolebehörighet.

Vi utgår från ett projektorienterat lärande som rör sig över ämnesgränserna och där elevernas projektarbeten bygger på den inriktning de valt. Det innebär att utbildningens yrkeskurser (karaktärsämnen) vävs samman med kurser i allmänna ämnen. Genom att anpassa och integrera undervisningen mot den yrkesinriktning eleven valt ökar förståelsen för varför man behöver kunskaper även i de allmänna ämnena. Detta arbetssätt bidrar ofta till att eleverna har lättare att ta till sig teorin.

Vi ger eleven förutsättningarna

På Hagströmska Gymnasiet får idrotten ta plats och är en del av skolverksamheten. Eleven kombinerar en fullständig gymnasieutbildning och utvecklas samtidigt optimalt i sin idrott.

Tränarna är både skol- och idrottsmentorer till sina idrottselever, vilket gör att de har en mycket stor inblick i elevens vardag och skolgång.

Hagströmska Gymnasiet Linköping

Hagströmska Gymnasiet är en skola där eleven ställs i centrum. Här får man möjlighet till en verklighetsförankrad utbildning. Utbildningen ger en bra grund för framtiden. Vi samlar kunniga och erfarna lärare inom varje program som säkerställer en hög nivå på utbildningarna.

Vi är den lilla skolan med den stora gemenskapen och vi jobbar alltid för att våra elever ska känna trivsel och trygghet. På Hagströmska Gymnasiet kan alla elever studera till grundläggande högskolebehörighet. Skolan utbildar eleverna inom programmen Fordon och Transport och Bygg och Anläggning.

Var med och skapa vår framtid

Byggprogrammet med inriktning anläggningsförare innebär en praktisk utbildning med fokus på det verkliga arbetet som maskinförare. Eleverna får lära sig anläggningsmaskinteknik med t ex grävmaskiner, grävlastare och hjullastare.

Transportbranschen behöver yrkeskunnig arbetskraft!

Branschen behöver utbildade yrkesförare, ett yrke som passar både tjejer och killar. I vår utbildning inom fordon och Transport ingår APL där eleven får göra en del av sin utbildning på företag i branschen. Detta ger goda möjligheter till anställning direkt efter gymnasiet.

Vi arbetar dessutom mycket med entreprenörskap genom hela utbildningen vilket ger goda förutsättningar att starta eget företag efter gymnasiet. Kvalificerade yrkesförare efterfrågas av företag över hela landet. Vi ger eleven en utbildning så att den blir attraktiv på arbetsmarknaden, vi ger bland annat kurser i ADR (Farligt gods) och fordonsmonterad kran.

Inför läsåret augusti 2021 går Hagströmska Linköping samman med Praktiska och Framtidsgymnasiet. Inför sammanslagningen flyttar skolorna samman i nyrenoverade skollokaler på G:a Tanneforsvägen 17 i centrala Linköping. Namnet på den nya yrkesinriktade gymnasieskolan blir Praktiska Gymnasiet Linköping. Alla program som finns på skolorna idag kommer finnas kvar.

 

Kontakt

Falun: falun@hagstromska.se
Linköping: linkoping@hagstromska.se

Tel växel: 031 – 795 38 00

Postadress huvudkontor: Box 2121, 403 13 Göteborg
Besöksadress huvudkontor: Lilla Bommen 4A, Göteborg

Webbplats: www.hagstromska.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad