Klara Teoretiska Gymnasium

Klara Teoretiska Gymnasium startade 1993. Idag har Klara Teoretiska elva skolor på sex orter i landet – Göteborg (två skolor), Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm (tre skolor), Sollentuna samt i Sundsvall. Hösten 2021 startar Klara även i Västerås. I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling

Vi kombinerar traditionell, schemalagd klassrumsundervisning med individuella och ämnesintegrerade projekt. Det innebär en pedagogik där du hela tiden utvecklas, får tydlig återkoppling och möjlighet att påverka dina studier. Vi har följande program:

  • Ekonomiprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Kontakta Klara Teoretiska Gymnasium

Du kan kontakta Klara gymnasium via den metod du föredrar med hjälp av informationen nedan.

Box 213
101 24 Stockholm

Besök huvudkontor: Adolf Fredriks kyrkogata 2

Webbplats: www.klaragymnasium.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad