Vill du göra karriär? Affärshögskolan ger dig de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Hos Affärshögskolan läser du yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomi, marknadsföring, försäljning och projektledning. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkesförberedande utbildningar med mycket goda resultat. Om du är beredd att satsa för att nå dina karriärmål, så är det här du ska läsa.

Affärshögskolan startade i Uddevalla 2006 och finns idag på elva orter runt om i landet. Affärsidén är att genom utbildning, fortbildning och matchning leverera efterfrågad kompetens till arbetslivet. Affärshögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar på respektive ort.

Affärshögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med det, samverkar vi ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden.

Kontakta Affärshögskolan

Du kan kontakta Affärshögskolan via den metod du föredrar med hjälp av informationen nedan.

Box 213
101 24 Stockholm

Besök huvudkontor: Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm

Webbplats: www.affarshogskolan.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad