Movant AB är utbildningsföretaget med över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. Movants skolor finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Movant arbetar nära bransch- och näringsliv där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant guidar eleverna från ”jobbdröm till drömjobb”.

Vi arbetar nära samtliga branscher där vi tillsammans utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. I programråd, branschråd och andra samarbeten träffar vi, både lärare och elever, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och företag. Där diskuterar vi upplägg, innehåll och kvalitet ur både företags- och skolperspektiv. I dessa forum diskuterar vi även dimensionering av platser på de olika utbildningarna, för att motsvara företagens behov av arbetskraft.

Movants centrala mål och vision

Vi matchar yrkesutveckling med marknadens behov i livets alla skeden. Genom närhet och flexibilitet skapar vi marknadens mest lyhörda koncept.

Vi ska vara ledande inom yrkesinriktad vuxenutbildning och arbetsmarknadsomställning genom ett nära samarbete med branscher och näringsliv. Genom ett personligt utbildningskoncept, en starkare vilja att se nya möjligheter på arbetsmarknaden skapar vi närmsta vägen till nästa jobb. Vi ska vara strategiskt placerade för att matcha regionala och lokala utbildningsbehov.

Vi ska ha flexibla enheter som effektivt kan ställa om mot de behov som ställs i samhället och dess utmaningar.
Movant ska leda till flest jobb på den praktiska arbetsmarknaden.

Kontakt

epost@movant.se

Tel växel: 031 – 703 52 20

Besöksadress huvudkontor: Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg

Webbplats: www.movant.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad