96 % av Teknikhögskolans studerande får jobb direkt efter avslutad examen.

På Teknikhögskolan läser du yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik och konstruktion. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkesförberedande utbildningar med mycket goda resultat. Vill du ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, är det här du ska läsa.

Teknikhögskolan startade i Göteborg 2003 och finns idag på sju orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med det samverkar vi ständigt med företag och organisationer. Branschen har stort inflytande i utbildningarnas kursinnehåll, allt för att den studerande ska få kunskaper som matchar arbetsmarknadens behov. Alla våra utbildare har spetskompetens inom sitt område och vi ställer höga krav på vår utbildare gällande förmågan att inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Kontakta Teknikhögskolan

Du kan kontakta Teknikhögskolan via den metod du föredrar med hjälp av informationen nedan.

Box 213
101 24 Stockholm

Besök huvudkontor: Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm

Webbplats: www.teknikhogskolan.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad