NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet ingår partnerskap med RISE

NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet har inlett ett samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE – Research Institute of Sweden. Partnerskapet är en del i den långsiktiga satsning som de båda verksamheterna gör för att rusta sina 26 skolor för framtiden.

– Våra elever kommer att vara med och forma framtidens samhälle och vi vill ge dem de förutsättningar de behöver för att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. RISE blir en viktig samarbetspartner i den satsning som vi nu gör för att ta våra utbildningar till nästa nivå, säger Roger Karlsson, verksamhetschef för IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet.

Carl Heath, chef för Digitalisering och lärande på RISE, berättar om varför de vill jobba nära skolor.

– Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten, säger Carl Heath.

Tillsammans har IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet 70 års erfarenhet av att erbjuda IT- och teknikutbildningar i framkant. Nu är målet att skapa de främsta tech-gymnasierna i Sverige och på sikt i Europa.

– Digitaliseringen som tränger allt djupare in i alla delar av samhället ställer hårdare krav på skolor. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi ännu inte vet så mycket om. Vi är naturligtvis oerhört glada att få göra den här resan tillsammans med RISE Digitalisering och lärande, säger Roger Karlsson.

Under hösten 2018 kommer IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet att gå samman, IT-Gymnasiets skolor kommer då att byta namn till NTI Gymnasiet.

#IT-Gymnasiet #NTI Gymnasiet #RISE