”Distansundervisning kan motverka lärarbrist”

Hallå där, Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia. Du ska medverka på vårt Almedalsseminarium om lärarbrist, tillsammans med bland andra utbildningsminister Anna Ekström.  

Lärarbristen är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. Den är ett bekymmer idag och riskerar att bli än mer problematisk i framtiden, då det finns risk att nära 80 000 lärare saknas i landets klassrum 2035. För att klara detta krävs nytänk och gemensamma kraftansträngningar, något som ska diskuteras av seminariets panel.

Hur hanterar AcadeMedia lärarbristen?

– Som Sveriges största utbildningsföretag med verksamhet från förskolor till vuxenutbildning, känner vi precis som alla andra i skolans värld av lärarbristen. Självklart så gör vi allt vi kan för att detta inte ska drabba de som vi är till för, barnen och eleverna.

– Ett sätt att behålla och attrahera duktiga lärare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Redan idag visar våra medarbetarundersökningar på många nöjda medarbetare. För att få ännu fler att välja AcadeMedia fortsätter vårt strategiska arbete med att nå olika målgrupper av lärare och lärarstudenter.

– Vi tror också att vårt lärartraineeprogram, där blivande lärare får möjlighet att varva studier med betald praktik på en skola, kan vara en morot. En annat sätt är att få fler lärare att återvända till yrket genom ett mentorsprogram.

Hur kan digitalisering bidra till lösningar på lärarbristen?

– Våra två verksamheter Linguista och NTI-skolan medverkar på seminariet och berättar om framgångsrika sätt att arbeta med fjärr- och distansundervisning. Det kan vara svårt att hitta legitimerade lärare inom vissa ämnen, då kan en lösning för eleverna vara att få undervisningen av lärare via länk. Dagens elever är vana vid att lära sig saker via exempelvis Youtube och då är undervisning via Skype inte något konstigt.

På sikt, vad tror du är avgörande för att tackla lärarbristen?

– Jag tror att en viktig pusselbit är en förnyad och utbyggd lärarutbildning. Här är det dags för ett omtag som gör utbildningen mer attraktiv. Kanske är Sverige moget för en privat lärarutbildning, som komplement till de vanliga utbildningsinstitutionerna? Detta är något jag ser fram emot att diskutera med de andra i panelen på vårt seminarium.

Vi gillar diskussioner och svarar gärna på frågor. Här kan du läsa om hur vi hanterar kommentarer i våra digitala kanaler